Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Projectoproep: Women in business

Het Brussels Gewest herlanceert haar projectoproep ter ondersteuning van vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers. Deze oproep vormt een aanvulling op het ondersteuningsplatform "Women in Business", gecoördineerd door hub.brussels, dat meer dan 20 partnerstructuren verenigt. Het heeft tot doel de ondersteuning van vrouwelijke ondernemers te stimuleren door rekening te houden met hun specifieke behoeften. Deze projectoproep beschikt over een budget van € 500.000 euro om gedurende 18 maanden privé-actoren te financieren.

Voor wie?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en activiteiten ontwikkelen om het vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen. 

Voor welke projecten?

De projectoproep beoogt de ondersteuning van projecten die in een van beide maatregelen kaderen:

 • Maatregel 1: Begeleidingsprogramma's voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers, van ideeënfase tot groeifase
 • Maatregel 2: Programma's, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse hulp en coaching, in het bijzonder gedragen door netwerken van vrouwelijke ondernemers

De transversale doelstelling van deze projectoproep is het ondersteunen van vrouwelijk ondernemerschap.

Wat kunt u ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun voor uw project, gedurende 18 maanden
  • 40.000 € voor projecten uitgevoerd door één enkele organisatie m.b.t. maatregel 1 en/of  2
  • 100.000 € voor in partnerschap uitgevoerde projecten, op voorwaarde dat zij op overtuigende wijze maatregelen 1 en 2 bestrijken en dat het bedrag van de subsidie tussen de partners wordt verdeeld
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet

Selectiecriteria

De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:

 1. Opportuniteit: de mate van gendergerelateerde aanpak en diversiteitsdenken (toegankelijkheid, inclusiviteit en kruispuntdenken)
 2. Relevantie: complementariteit met het bestaande aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 3. Kwaliteit: methodologie en haalbaarheid 
 4. Impact: resultaten en opvolging/evaluatie

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Een multidisciplinair adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 21 mei 2024

Ga als volgt te werk:

Stap 1 : Raadpleeg het reglement 

Stap 2 : Download het kandidatuurdossier en vul het in

Dit omvat:

 • Het kandidatuurformulier
 • In geval van een project in partnerschap: De bijlage "Partner"
 • De bijlage “Tabellen voor kandidaatsprojecten” 
 • Voor de personen die hun activiteit uitoefenen in een activiteiten- of tewerkstellingscoöperatie in het BHG: het bewijs van inschrijving bij een dergelijke instelling als loontrekkende ondernemer
 • Voor de projectdragers van wie deze documenten niet beschikbaar zijn (d.i. gepubliceerd bij de KBO):
  • Een kopie van de statuten van de projectdragers die een subsidieaanvraag indienen 
  • De laatste rekeningen en balansen van de projectdragers die een subsidieaanvraag indienen
  • Voor de zelfstandigen als natuurlijke persoon: de exploitatierekening van de recentste twee afgesloten boekjaren (officiële documenten bezorgd door uw boekhouder)
  • Indien u niet over een ondernemingsnummer beschikt (enkel voor personen in een activiteitencoöperatie / tewerkstellingscoöperatie): alle informatie over de financiële opbrengsten uit de beroepsactiviteit van de kandidaat voor de twee voorbije jaren, voor zover ze bestaan
 • Het meest recente activiteitenverslag (indien van toepassing) 
 • Een bankattest van uw bankinstelling voor het rekeningnummer op dit formulier
 • Voeg ook alle andere nuttige bijlagen toe
 • Indien u laureaat bent, vindt u hier de GDPR-nota voor uw klanten

Stap 3 : Dien uw kandidatuurdossier in

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brussels, uiterlijk op 30 juni 2024.

Laureaten van deze projectoproep in 2023

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2023

Terug naar boven