Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Projectoproep: OpenSoon 2023

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft in 2023 een nieuwe editie uit van de projectoproep OpenSoon, die als bedoeling heeft de opening te bevorderen van nieuwe originele, kwaliteitsvolle handelszaken die duurzame praktijken implementeren en zorgen voor dynamiek in de handelswijken van het Gewest.

Voor wie?       

Deze projectoproep staat open voor handelaars op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetzij voor handelsprojecten waarvan de opening op handen is, hetzij voor winkels die geopend zijn sinds 1 januari 2023.

Uitzonderlijk zullen handelszaken die geopend werden na 1 augustus 2022 (afsluitingsdatum van editie 2022 van OpenSoon), een kandidatuur mogen indienen voor de eerste jurysessie (indiening van de kandidaturen tot 8 juni 2023).

Waarvoor?      

Elk handelscreatieproject dat voldoet aan de criteria van financiële leefbaarheid, originaliteit en kwaliteit, waarbij duurzame of circulaire praktijken worden toegepast.

De projectoproep streeft de volgende doelstellingen na: 

 • Versterken van het Brusselse commerciële weefsel door de intrede van nieuwe en degelijke concepten op de markt te vergemakkelijken;
 • Handelszaken die kiezen voor innovatieve en exemplarische economische en sociale modellen, ondersteunen en bijstaan;
 • Kwaliteitsvolle en innoverende projectdragers een financiële steun geven maar ook advies en strategische en operationele ondersteuning;
 • Zorgen voor een vlotte begeleiding van toekomstige handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Vanaf vandaag een ambitieus, klantgericht en resoluut toekomstgericht commercieel weefsel voorbereiden;
 • Het commerciële aanbod beter afstemmen op de verwachtingen van de klanten (allemaal gebruikers van de stad).

Wat kunt u ontvangen?

 • Begeleiding van hub.brussels op vraag, die bestaat uit het volgende:
  • een coachingfase om het project zo goed mogelijk te positioneren; 
  • een consultancyfase om de meest geschikte locatie te vinden voor de uitoefening van de overwogen activiteit;
  • een consultancyfase om u te begeleiden bij uw communicatiestrategie;
 • Maximaal € 15.000 + € 5.000 aan financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankzij de nieuwe verhoging “Durf de Wijk aan” voor projecten in de “Zone voor Stedelijke Herwaardering” (meer info in deze video - ondertitels activeren voor NL versie).

Selectiecriteria voor het project

Om in aanmerking te komen, moet het ingediende project aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • economische activiteiten beogen die betrekking hebben op een nieuwe handelsvestiging die nog niet geopend was voor 1 januari 2023 (of voor 1 augustus 2022 voor de kandidaatstellingen van de eerste jurysessie);
 • voldoen aan een minimumaantal duurzame goede praktijken, zoals omschreven in de inspiratiefolder in de bijlage. Opgelet: deze goede praktijken verschillen naargelang de activiteitssector van de handelszaak (restaurant/café, kleinhandel in voedingswaren, kleinhandel-verwerker, verkoop van non-food, non-foodambacht, handel in diensten)
 • tijdig en met naleving van de vormvoorwaarden (formulieren, bijlagen, enz.) ingediend worden.

Nieuw in 2023

 • Een verhoging “Durf de Wijk aan” voor winnaars die zich vestigen in de “Zone voor Stedelijke Herwaardering”.
 • Het label “Good Food” is verplicht voor restaurants en cafés (binnen 24 maanden; het verkrijgen van het label vormt een voorwaarde voor de vereffening van het saldo van de subsidie).

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens drie criteria worden beoordeeld:

 • Handelsconcept (kwaliteit, originaliteit, haalbaarheid en commerciële strategie)
 • Locatie
 • Financiële leefbaarheid van het project

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld. 

Infosessies

We organiseren 3 infosessies om de projectoproep voor te stellen en uw vragen te beantwoorden. Schrijf u in voor de sessies op:

Hoe reageert u op de projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 18 april 2023.

Ga als volgt te werk:

1) Raadpleeg het reglement van de projectoproep:

 Het reglement (.pdf)

2) Contacteer hub.brussels en werk een project uit

De kandidaat moet hub.brussels contacteren voor een eerste ontmoeting, elke werkdag tussen 9 en 17 uur.

3) Dien het kandidatuurdossier in

Het bevat volgende documenten: 

 1. het inschrijvingsformulier (.docx);
 2. de excel-bijlage “lijst criteria” voor uw sector (u vindt meer info in dit boekje met goede duurzame praktijken):
  ReCa (.pdf)
  Kleinhandel in voedingswaren (.xlsx)
  Verwerker kleinhandelaar (.xlsx)  
  Verkoop non-food producten (.xlsx) 
  Non-food ambacht (.xlsx) 
  Handel in diensten (.xlsx) 
  (Let op: die bijlage moet ingevuld overgemaakt worden in excel-formaat, niet in pdf);
 3. een business plan;
 4. een financieel plan;
 5. een moodboard samengesteld uit ten minste vier foto's die het product tonen en vier foto's die de sfeer weergeven;
 6. een menu of product-of dienstencatalogus, afhankelijk van de activiteit
 7. een kopie van het huurcontract. (Bij gebrek daaraan moet de kandidaat de informatie bezorgen over de precieze locatie die overwogen wordt voor de activiteit en de gevraagde huurprijs zonder lasten);
 8. een plan of schets van de indeling van de ruimte.

Deze documenten moeten worden verzonden naar opensoon@hub.brussels of via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (hub.brussels - Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven - Charleroisesteenweg 110 te 1060 Brussel).

Het dossier moet uiterlijk worden verzonden op:

 • Op 8 juni 2023 voor de projecten voor de eerste jurysessie
 • Op 3 juli 2023 voor de projecten voor de tweede jurysessie
 • Op 25 augustus 2023 voor de projecten voor de derde jurysessie

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

4) In geval van gunstig advies, het aanvraagformulier en de bijlagen indienen:

 1. het ingevulde aanvraagformulier (.docx) voor de subsidie, ondertekend door een persoon die wettelijk gemachtigd is om het bedrijf te verbinden;
 2. een kopie van de statuten;
 3. een kopie van het ondertekende huurcontract;
 4. bewijs van eigen vermogen en leningen vermeld in het financieel plan;
 5. de lijst met de overheidssteun (.xlsx).

Deze documenten moeten in elektronische vorm worden bezorgd via projecteconomie@gob.brussels, uiterlijk op:

 • 4 augustus 2023 voor de projecten geselecteerd tijdens de eerste jurysessie
 • 15 september 2023 voor de projecten geselecteerd tijdens de tweede jurysessie
 • 30 september 2023 voor de projecten geselecteerd tijdens de derde jurysessie

5) Projectlaureaten:

Aan het einde van de subsidieperiode moet een activiteitenverslag worden verzonden, met de bewijsstukken voor de huur. Het activiteitenverslag wordt overhandigd bij de ondertekening van de overeenkomst.

Een beetje inspiratie nodig?

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2023 (.pdf)

Terug naar boven