Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Projectoproep: Diversiteit en anti-discriminatie bij aanwerving 2023

Ontdek de getuigenis van Sarah en Catherine van vzw ATIS over het winnende project "Maman solo, maman boulot" en laat u inspireren...

Voor wie?

Alle private verenigingen en plaatselijke besturen die projecten ontwikkelen ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving en diversiteit bevorderen op de arbeidsmarkt  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kandidaat moet uiterlijk op de einddatum voor de oproep (31 mei 2023) over rechtspersoonlijkheid en een ondernemingsnummer beschikken, tenzij die een wettelijke vrijstelling geniet.

Waarvoor?

Concrete en innoverende acties ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in de private verenigingen en plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat kan u ontvangen?

Een specifieke financiële steun door het gewest van minstens € 5000.

Wat zijn de selectiecriteria?

Het betreft een wedstrijd met een rangschikking. De projecten die het best aan de criteria beantwoorden en minstens een score van 70% behalen, worden geselecteerd, tot uitputting van het budget. Een bedrag van 750.000 is bestemd voor de financiering van initiatieven van projectleiders, waarbij voorrang wordt gegeven aan initiatieven ter bestrijding van discriminatie in verband met handicaps of ter ondersteuning van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld.

De projecten zullen worden beoordeeld door een jury aan de hand van 5 criteria:

  1. De afstemming met de doelstellingen van het gewestelijke beleid inzake de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving en de bevordering van de diversiteit op de arbeidsmarkt;
  2. De afstemming met de specifieke doelstellingen van de projectoproep, met name een intersectionele benadering* in de strijd tegen gekruiste discriminatie bij de aanwerving en voor de bevordering van de diversiteit op de arbeidsmarkt.
    De opname van de dimensie handicap en / of geweld jegens vrouwen bij de uitvoering van het project is een troef.
  3. De technisch-budgettaire geloofwaardigheid van het project (waaronder de aanwezigheid van kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren);
  4. Het innovatieve karakter van het project;
  5. De mogelijke gevolgen voor de tewerkstelling van de doelgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

*zie pagina 9 van Bestek I: Reglement en technische bepalingen

De laureaten van de projectoproep 2022 kunnen via het aanvraagformulier "Laureaat 2022" een aanvraag indienen voor een verlenging van hun project, met een gedocumenteerde motivatie die:

  1. de doeltreffendheid van het project aantoont door de verwezenlijking van de in het project 2022 vastgestelde doelstellingen;
  2. de relevantie van financiële steun in jaar 2 en de grootte van de steun aantoont;
  3. en na analyse van het activiteitenverslag en tussentijds financieel verslag die bij de aanvraag zijn gevoegd.

Hoe deelnemen?

Bekijk eerst het reglement, de technische bepalingen (Bestek I) en de administratieve bepalingen en verplichtingen (Bestek II) waarin alle regels voor aanvragen aan bod komen.

Stuur ons uiterlijk tegen 31 mei 2023 vóór middernacht uw kandidatuurdossier via het aanvraagformulier.

Documenten

Alle informatie over de projectoproep en de modaliteiten:

De documenten die u nodig heeft voor de indiening van het kandidatuurdossier:

De documenten die u nodig heeft voor de indiening van de rechtvaardiging van de subsidie (uitsluitend voor laureaten):

Vragen?

Voor meer info kan u steeds terecht bij hheyligen@gob.brussels

Laureaten van deze projectoproep in 2023

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2023

Terug naar boven