Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Oproep naar vernieuwende projecten van sociale en democratische ondernemingen

Sociale en democratische ondernemingen vormen de speerpunt van de economische transitie omdat ze goede praktijken hanteren en voortdurend innoveren om tegemoet te komen aan lokale en globale behoeften in allerlei domeinen (voeding, mobiliteit, diensten aan personen, digitalisering, bouw, huisvesting, ...). Het Brussels Gewest wil hen ondersteunen bij het ontwikkelen van een levensvatbare economische activiteit die beantwoordt aan de behoeften van de Brusselaars, en die duurzame lokale tewerkstelling creëert.

In dat verband werd deze projectoproep in 2023 opnieuw uitgeschreven om de ontwikkeling te stimuleren van vernieuwende oplossingen voor sociale uitdagingen.

Het doel bestaat erin projecten te steunen die nieuwe economische diensten of producten ontwikkelen om een antwoord te bieden op nieuwe of onvoldoende ingevulde maatschappelijke behoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder met name de drie prioriteiten die voor deze editie 2023 zijn bepaald: toegang tot energie en water, tot gezondheidszorg en welzijn en tot netwerken (mobiliteit en digitale diensten).   

Voor wie?

Deze projectoproep is exclusief gericht op sociale en democratische ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sociaal oogmerk, economisch leefbare onderneming, democratisch bestuur).

Aan deze projectoproep kunnen enkel ondernemingen meedoen die hetzij erkend zijn op gewestelijk (ordonnantie van 23 juli 2018) of federaal niveau (koninklijk besluit van 28 juni 2019 of erkenning door het NRC), hetzij aangesloten zijn bij een sociale economiekoepel (Saw-B, ConcertEs, enz.).

Er kan een uitzondering worden gemaakt voor ondernemingen die minder dan drie jaar oud zijn en in staat te beantwoorden aan de criteria van de gewestelijke erkenning. In ieder geval is het absoluut noodzakelijk over een ondernemingsnummer te beschikken op de indieningsdatum van het kandidatuurdossier.

Waarom?

Het doel van deze projectoproep bestaat erin Brusselse sociale en democratische ondernemingen te steunen die nieuwe economische diensten of producten ontwikkelen om een antwoord te bieden op maatschappelijke behoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten die aansluiten bij een van de drie prioriteiten krijgen de voorkeur bij de analyse van de kandidaturen.

De projectoproep beoogt de ondersteuning van:

  • zowel recent opgerichte ondernemingen die een nieuw product/dienst op de markt willen brengen (categorie “Oprichting”)
  • als ondernemingen die al meer dan drie jaar bestaan en die hun producten-/dienstenaanbod willen diversifiëren (categorie “Diversificatie”).

Wat kan u ontvangen?

Specifieke financiële steun van het Gewest tot 80.000 euro (unieke projectdrager) of 120.000 euro (partnerschap tussen meerdere sociale en democratische ondernemingen uit het BHG).

Bovendien krijgen de laureaten van de projectoproep prioritaire toegang tot het begeleidingstraject van COOPCITY (Programma’s Seeds, Blossom en Innovate).

Selectiecriteria voor het project

Het betreft een wedstrijdformule met selectie door een jury op basis van de projecten die naar behoren beantwoorden aan de onderstaande criteria, binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Dit zijn de selectiecriteria:

  1. Sociaal nut en inspraak
  2. Technisch-economische haalbaarheid (evaluatie van de markt en haalbaarheid van de uitvoering).
  3. Financiële leefbaarheid 
  4. Resultaten en impact

Infosessie

Brussel Economie en Werkgelegenheid organiseert een infosessie bij Coopcity op 30 mei 2023 om 16u30.

Inschrijving vooraf is verplicht :  https://www.flexmail.eu/f-3a80d3cc517f771e

Kandidatuur indienen

Uiterste indieningsdatum voor het kandidatuurdossier (kandidatuurformulier en bijlagen): 2 juli 2023 voor middernacht.

Laureaten van deze projectoproep in 2023

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van editie 2023

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij projecteconomie@gob.brussels

Terug naar boven