Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Toegankelijkheids-verklaring

Brussel Economie en Werkgelegenheid streeft ernaar de website https://economie-werk.brussels toegankelijk te houden, om te voldoen aan de wetgeving (ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten). 
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://economie-werk.brussels.

Niveau van overeenstemming

De Web Content Accessibility (WCAG) verzamelt de normen die van toepassing zijn op het vlak van toegankelijkheidseisen voor personen met een handicap. Deze normen zijn onderverdeeld in drie niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA. Deze website voldoet aan niveau AA van de WCAG 2.1.
De toegankelijkheid van de website wordt gecontroleerd via een externe audit verricht door Anysurfer. De site heeft het Anysurfer-label: zie statuspagina Anysurfer.

Niet-toegankelijke inhoud en voorgestelde alternatieven

De website van Brussel Economie en Werkgelegenheid bevat pdf-documenten die niet volledig toegankelijk zijn. 

In de mate van het mogelijke wordt de inhoud van de pdf-documenten op een andere pagina op een toegankelijke manier aangeboden. Dat is het geval voor:

 • de regelgeving (met name de informatie uit het Belgisch Staatsblad),
 • de publicaties (met uitzondering van activiteitenverslagen).

Onder de link naar het pdf-bestand wordt een link naar de overeenkomstige HTML-pagina gezet (behalve als het pdf-document op de HTML-pagina staat die deze inhoud weergeeft).

Toegankelijkheid van downloadbare documenten

De belangrijkste inhoud van de site is beschikbaar op de HTML-pagina’s. Deze pagina’s bevatten echter links naar downloadbare documenten (op de portaalsite of op andere sites) met gedetailleerde of aanvullende informatie.

Voor documenten op andere websites kunnen wij de toegankelijkheid niet garanderen.

De documenten op deze site zijn voornamelijk standaard pdf-documenten, maar soms gaat het om documenten in .doc-formaat (opgemaakt met het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Office Word) of bestanden in .xls-formaat (opgemaakt met Microsoft Office Excel). Hieronder vindt u meer uitleg.

 • De portaalsite bevat pdf-documenten die niet toegankelijk zijn. In de mate van het mogelijke wordt voor deze documenten een HTML-alternatief aangeboden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de publicaties (met uitzondering van activiteitenverslagen).

  Onder de link naar het pdf-bestand wordt een link naar de overeenkomstige HTML-pagina gezet (behalve als het pdf-document op de HTML-pagina staat die deze inhoud weergeeft).

 • Officiële formulieren, bestemd voor een specifiek publiek zoals de overheid, bedrijven, scholen en andere organisaties

  In enkele gevallen zijn de aanvraagformulieren in pdf-formaat of uitzonderlijk Wordbestanden.
  Soms moet het aanvraagformulier vergezeld zijn van een of meer Excelbestanden. Dit formaat wordt gebruikt als een spreadsheet nodig is wegens de informatie die het bedrijf moet verstrekken.
  Voor deze pdf-, Word- en Excelbestanden wordt de toegankelijkheid niet gegarandeerd.
  Om pdf-bestanden in te vullen is Acrobat Reader versie 8.1.2 of hoger vereist. Microsoft Office of LibreOffice kunnen worden gebruikt om Word- en Excelbestanden in te vullen

  Verklaringen die het bedrijf moet uithangen en modellen bestemd voor een specifiek publiek

  Documenten die bedrijven moeten uitprinten en op een geschikte plaats moeten uithangen zijn in pdf-formaat. Hetzelfde geldt voor modeldocumenten voor bedrijven.
  Voor deze pdf-bestanden wordt de toegankelijkheid niet gegarandeerd.

  Tabellen van erkende bedrijven, producten enz. bestemd voor een specifiek publiek

  Er zijn verschillende lijsten beschikbaar op het portaal. 
  Over het algemeen staan deze lijsten in HTML-formaat. In enkele gevallen zijn deze lijsten in pdf-formaat, en soms zijn ze ook beschikbaar in Excelformaat zodat filters kunnen worden gebruikt. Voor deze pdf-, en Excelbestanden wordt de toegankelijkheid niet gegarandeerd.

  Lijsten met “vereiste documenten” om bepaalde aanvragen in te dienen, bedoeld voor een specifiek publiek

  De portaalsite omvat tal van lijsten met “vereiste documenten” om bepaalde aanvragen in te dienen. Deze lijsten zijn in pdf-formaat. Voor deze pdf-bestanden wordt de toegankelijkheid niet gegarandeerd.

  Activiteitenverslagen

  De activiteitenverslagen zijn niet toegankelijk.

  Document met de activiteitensectoren die in aanmerking komen voor steun van het gewest

  Het pdf-document “Controleer of uw bedrijfsactiviteit deel uitmaakt van de toegelaten sectoren” is niet toegankelijk, maar de inhoud van dit document is toegankelijk via de wizzard “Op welke subsidies heeft u recht?”.

Contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de site kunt u terecht bij:
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel
E-mail: economie-werk@gob.brussels 

Als de dienst hierboven niet thuis geeft,  kunt u contact opnemen met het bemiddelingsorgaan via de klachtendienst van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Verbeterplan

De website wordt voortdurend verbeterd zodat hij optimaal kan worden gebruikt door alle gebruikers, met inbegrip van personen met een handicap.

Versie van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 14 februari 2023.

Het laatste onderzoek van de verklaring vond plaats op 26 januari 2024.

 

Terug naar boven