Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Steun aan Belgische Kamers van Koophandel en Belgische businessclubs

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt Belgische Kamers van Koophandel en Belgische businessclubs financieel voor hun activiteiten die binnen en buiten de EU de Brusselse bedrijven helpen te exporteren. Ontdek alle praktische info om een premie aan te vragen.

Wie kan steun krijgen?

Belgische Kamers van Koophandel en Belgische businessclubs:

 • gevestigd in het buitenland of in België,
 • met als hoofddoel optimalere economische en handelsbetrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een regio van een ander land,
 • die activiteiten organiseren om export uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen alsook er de komst van buitenlandse investeerders aan te moedigen.

Welke uitgaven komen in aanmerking?

De premie is bestemd om gedeeltelijk de kosten te dekken van een kamer van koophandel of een businessclub m.b.t.:

 1. het organiseren van een lokale missie;
 2. het huren van een stand op een handelsbeurs;
 3. het begeleiden en ondersteunen van ondernemingen in het kader van een prospectiereis;
 4. het organiseren van een ceremoniële prijsuitreiking voor ondernemingen die zich hebben onderscheiden bij de promotie van bilaterale handelsbetrekkingen;
 5. om het even welke andere vorm van dienstverlening aan Brusselse ondernemingen.

Wat is het steunbedrag?

 • Forfaitaire premie van ten hoogste 1.000 euro.

  Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het bedrag van de daadwerkelijke uitgaven in het kader van de acties waarin de projectfiche voorziet (zie "te bezorgen documenten bij de premieaanvraag").
 • Eén enkele premie per kalenderjaar.

Hoe deze steun aanvragen?

Stap 1: Het advies van hub.brussels inwinnen

 1. De kamer van koophandel of businessclub moet vóór 28 januari (Brusselse tijdzone) de samenwerkingsovereenkomst en de projectfiche beide ondertekend aan hub.brussels bezorgen, op het volgende e-mailadres: lmelotte@hub.brussels.

   
 2. Hub.brussels geeft een niet-bindend advies over de beoogde acties. In dit advies houdt hub.brussels rekening met de volgende criteria:
  • het budget voor deze acties;
  • de impact van de acties op de optimalisering van de economische en handelsbetrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de beoogde regio of het beoogde land waarin de kamer van koophandel of businessclub actief is.

    
 3. Hub.brussels bezorgt haar advies aan de kamer van koophandel of businessclub. 

   
 4. Bij gunstig advies stuurt hub.brussels de door beide partijen ondertekende overeenkomst en projectfiche naar de kamer van koophandel of businessclub.

   

Stap 2: Indiening van de aanvraag bij Brussel Economie en Werkgelegenheid

 1. De kamer van koophandel of businessclub dient tussen 1 januari en 1 maart zijn aanvraag in. Ze moet naar het e-mailadres premieskmo@gob.brussels worden verzonden en de volgende documenten bevatten:
 1. Binnen de maand na ontvangst van de aanvraag bezorgt Brussel Economie en Werkgelegenheid een bericht van ontvangst, met de referenties van het dossier.

   
 2. Indien na het onderzoek van alle vereiste documenten een toekenningsbeslissing volgt, wordt de steun in één enkele schijf uitbetaald, uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op de verwezenlijking van de acties.
Terug naar boven