Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke vermeldingen

Benaming: Brussel Economie en Werkgelegenheid (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - GOB)

Adres: Sint-Lazarus Plein 2 – 1035 Brussel - België

Contactgegevens: economie-werk@gob.brussels

Ondernemingsnummer: 0316.381.039 (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)

Editor van de website : Brussel Economie en Werkgelegenheid

Verantwoordelijke uitgever : Stéphanie Sauvage, Directrice-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid

Grafische design : La Niche

IT-ontwikkeling : Cronos Public Services (Anvil)

Hosting : Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Voorwerp en toepassingsgebied van de algemene gebruiksvoorwaarden (AGV)

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bieden een wettelijk kader voor het gebruik van de diensten van de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid (de editor), een bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

U kunt de website https://economie-werk.brussels raadplegen op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden aanvaardt die op de pagina 'gebruiksvoorwaarden' worden vermeld. Door de website https://economie-werk.brussels te raadplegen, stemt u in met deze voorwaarden.

Artikel 2: Voorwaarden om toegang te krijgen tot de website en, als daar reden toe is, om een account aan te maken (lid, klant)

Er zijn geen financiële voorwaarden of andere formaliteiten die de toegang tot deze website beperken. De informatieve website https://economie-werk.brussels is volledig gratis.

Alleen voor het gebruik van de MijnBEW-toepassing https://mybee.brussels/  moet een klantenrekening worden aangemaakt. De creatie van een klantenrekening is gratis.

Artikel 3: Bescherming van persoonsgegevens en privacybeleid

Brussel Economie en Werkgelegenheid is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan de site https://economie-werk.brussels worden geregistreerd

De manier waarop persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden door Brussel Economie en Werkgelegenheid is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG).

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens :

raadpleeg ons privacybeleid

Informatie over hoe u uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens kunt uitoefenen, vindt u in deel "IV. Uw rechten met verband tot uw persoonsgegevens" van dit privacybeleid.

U kunt een verzoek tot uitoefening van uw rechten indienen via het portaal https://mijn-avg-rechten.overheidsdienst.brussels/  of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de GOB.

Artikel 4: Rechten en plichten van de editor wat betreft de intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de website https://economie-werk.brussels (logo, merken, teksten, ...) is krachtens de geldende Europese en Belgische normen beschermd als intellectuele eigendom.

De bezoeker vraagt vooraf toelating aan Brussel Economie en Werkgelegenheid voor elke reproductie, kopie of publicatie van (een deel van) de inhoud van de website.

De gebruiker die eigenaar is van een intellectueel recht kan via het contactformulier de verwijdering vragen van een element dat zijn rechten schendt. Er kan geen enkele financiële compensatie worden gevraagd aan het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid voor de schending van een intellectueel recht.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de editor van de website

De editor kan niet aansprakelijk gesteld worden als de website niet werkt, voor storingen of als hij niet toegankelijk is. De informatie op de website wordt betrouwbaar geacht. De editor kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op de website.

De inhoud van deze website is louter informatief en is op geen enkele manier bindend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel de wetteksten zijn rechtsgeldig.

Indien u fouten opmerkt, kan u deze melden aan Brussel Economie en Werkgelegenheid via ons contactformulier.

Artikel 6: De regels met betrekking tot hyperlinks

De website https://economie-werk.brussels kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere internetbronnen. Voor de inhoud van die bronnen kan de editor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde hoven en rechtbanken bij geschillen

Het Belgische recht is van toepassing voor elk geschil met betrekking tot deze website. De Belgische hoven en rechtbanken zijn als enige bevoegd om deze geschillen te behandelen.

 Artikel 8: Regels rond eventuele wijzigingen van de AGV. 

De editor kan op eender welk moment en eenzijdig de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden wijzigen. De editor is niet verplicht de wijzigingen aan deze voorwaarden te verantwoorden.

Terug naar boven