Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Projectoproep: Digitalisering & Economische Transitie

In 2023 lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe projectoproep om enerzijds de zko's en kmo’s bij hun digitalisering te ondersteunen, en anderzijds om de digitale transitie van de Brusselse economie te verzekeren door de ontwikkeling van digitale projecten te ondersteunen die een positieve sociale en milieu-impact hebben. Deze projectoproep beschikt over een totaalbudget van € 500.000 om gedurende een jaar privéactoren te financieren die projecten indienen die binnen een van de twee krachtlijnen kaderen.

Voor wie?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van wie de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van een verantwoorde digitalisering in het Gewest. 

Voor welke projecten?

De projectoproep beoogt de ondersteuning van projecten die in een van beide krachtlijnen kaderen:

  • Krachtlijn 1: Begeleiding bij de verantwoorde digitalisering van zko's en kmo's
  • Krachtlijn 2: De ontwikkeling van digitale oplossingen met een positieve sociale en milieu-impact

De transversale doelstelling van deze projectoproep bestaat erin bij te dragen aan de economische transitie. Ongeacht de krachtlijn waarbinnen de projecten kaderen, moeten de projecten worden uitgevoerd volgens een verantwoorde digitale aanpak, d.w.z. sober, inclusief, ethisch en/of democratisch

Wat kunt u ontvangen?

  • Specifieke gewestelijke financiële steun van maximum 100.000 euro voor uw project, gedurende 18 maanden
  • Het welslagen van uw project wordt in de kijker geplaatst

Selectiecriteria

De projecten zullen volgens drie selectiecriteria worden beoordeeld:

  1. Geschiktheid volgens de beoogde doelstellingen en projecten
  2.  Haalbaarheid en uitvoering
  3. Resultaten en impact

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

Infosessie

Brussel Economie en Werkgelegenheid organiseert een lanceringsavond op de 32ste verdieping van de Iris Tower (St-Lazarusplein 2, 1035 Brussel) op 29 juni 2023 om 16u30.

Vooraf inschrijven is verplicht.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 26 juni 2023

Ga als volgt tewerk:

Stap 1 : Raadpleeg het reglement 

Stap 2 : Download het kandidatuurdossier en vul het in

Dit omvat:

Stap 3 : Dien uw kandidatuurdossier in

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brussels, uiterlijk op 23 juli 2023 (middernacht).

Stap 4 : Selectie van de kandidaten

De jury doet een preselectie van in aanmerking komende kandidaten op basis van het eerste selectiecriterium. De voorgeselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd om hun project mondeling te verdedigen. Tijdens deze bijeenkomst met de jury krijgen de kandidaten de gelegenheid hun project voor te stellen, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie, waarna een financieringsbesluit wordt genomen.

 Alle kandidaten zullen uiterlijk in september 2023 door de jury (fase 3 van het selectieproces) op de hoogte worden gebracht van de status van hun aanvraag.

Laureaten van deze projectoproep in 2023

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van editie 2023

Terug naar boven