Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Projectoproep: Local & Together 2023

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herlanceert een projectoproep om de lokale handelsdynamiek te ondersteunen en het lokale commercieel weefsel te versterken. Het doel is om collectieve projecten op te zetten onder leiding van verenigingen van winkeliers en andere lokale spelers in een afgebakende handelswijk.

Voor wie?

De kandidaat-projecten moeten worden gedragen door minstens een handelaarsvereniging die beschikt over een rechtspersoonlijkheid (een ondernemingsnummer) en een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor?

De projecten kunnen qua doelstellingen passen binnen twee aanvullende categorieën.

1) Categorie “Steun aan handelaarsverenigingen"

Het doel bestaat erin de collectieve dynamiek aan te moedigen in de meeste handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gezochte collectieve projecten moeten bijdragen tot de structurering en handelsontwikkeling van de wijk in kwestie, tot meer duurzame buurtconsumptie en tot sterkere banden tussen de handelszaken en de gebruikers uit de wijk.

De projecten zullen moeten worden uitgevoerd rekening houdend met hun impact op het milieu. Methodologische begeleiding van hub.brussels zal de projectdragers daarbij helpen.

2) Categorie "Steun voor vernieuwende projecten: voor samenwerkende kringloophandelswijken "

Het doel bestaat erin op wijkniveau vernieuwende proefprojecten om de middelen gemeenschappelijk te maken, te steunen. De voorgestelde projecten moeten collectieve oplossingen testen voor problemen die de handelaars gemeenschappelijk hebben en voor een gewestelijke prioriteit, onder meer inzake afvalbeheer, logistiek, mobiliteit en duurzame voeding, het weer in gebruik nemen van lege handelsruimte en, nieuw in 2023, projecten met betrekking tot het delen van energie (Energiegemeenschap).

De gezochte projecten passen in een aanpak die ertoe bijdraagt de ecologische voetafdruk van de consumptiepatronen te verkleinen, en moeten een grotere impact op economisch en milieuvlak ontkoppelen.

Wat kunt u ontvangen?

  • Begeleiding van hub.brussels 
  • Een specifieke gewestelijke financiële steun :
    • Categorie 1 : maximaal € 5.000 (tegemoetkomingspercentage dat tot 100% kan oplopen)
    • Categorie 2 : maximaal € 40.000 (tegemoetkomingspercentage dat tot 100% kan oplopen)

Het totale budget van de projectoproep bedraagt € 300.000.

Selectiecriteria voor het project

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens drie criteria worden beoordeeld:

  • Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep: collectief karakter, verankerd in het grondgebied en vernieuwing
  • Geloofwaardigheid van de doelstellingen en operationele haalbaarheid van het project
  • Resultaten en impact van het project

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld.

Hoe reageer je op de projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 28 april 2023.

Ga als volgt tewerk:

1) Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen:

het reglement

2) Contacteer hub.brussels en werk een project uit

De kandidaat-verenigingen moeten deelnemen aan twee begeleidingssessies van telkens 45 minuten bij het team "Plaatselijke samenwerkingsverbanden" van hub.brussels. Neem contact op met het team (infopart@hub.brussels), uiterlijk tien werkdagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.

Opgelet, voor de projecten "Steun aan innovatieve projecten: voor samenwerkende en circulaire winkelwijken" is het sterk aanbevolen om een beroep te doen op de facilitatoren van Leefmilieu Brussel (d.w.z., afhankelijk van het thema van uw project: Facilitator Afval, Facilitator "Good Food", Facilitator Mobiliteit, Facilitator Energie).

3) Dien het kandidatuurdossier in

Dat dossier omvat:

Naast de elementen hierboven moet voor de kandidaat-projecten in het kader van de categorie "Steun aan vernieuwende projecten" ook het volgende worden ingediend:

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brussels.

Het dossier moet uiterlijk tegen s'middags 1 juli 2023 verstuurd worden.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

Een beetje inspiratie nodig?

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2023

Terug naar boven