Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Projectoproep: Crea.brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start in 2023 een nieuwe editie van de projectoproep Crea.brussels. De bedoeling is steun te verlenen aan creatie door Brusselse ondernemingen en ondernemers die actief zijn in de culturele en creatieve sector.

Voor wie?

Deze projectoproep staat open voor Brusselse ondernemingen, ondernemers en creatievelingen die actief zijn in de culturele en creatieve industrie.

 • voor alle economische actoren (met inbegrip van nv’s, bv's, vof’s, vzw’s enz.) met een bedrijfszetel en ondernemingsnummer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de afsluitingsdatum van de kandidaturen, met name ten laatste op 02.07.2023.
 • voor elke individuele persoon die een activiteit uitoefent bij een activiteitencoöperatie, een werkcoöperatie of een gedeelde onderneming en die bij de betrokken structuur was ingeschreven voor de startdatum voor het indienen van de kandidaturen, met name 15.05.2023.

Voor welke projecten?

Creatiebeurzen voor de ontwikkeling van producten of diensten van de culturele en creatieve industrie, die voldoen aan de criteria van economische en financiële levensvatbaarheid, vernieuwing en maatschappelijke impact en die door hun inhoud en/of werkwijze bijdragen tot een welvarender Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze projecten kunnen ingediend worden in 2 categorieën die bepaald werden volgens het maturiteitsniveau van de structuur. 

Wat kunt u ontvangen?

Een financiële tegemoetkoming van het gewest die kan oplopen tot € 15.000 of tot maximaal € 30.000 naargelang van de categorie.

Categorie "Seeds": 

 • Onderneming van (jonger dan) 3 jaar of individu actief in een coöperatie
 • Financiële steun van € 10.000 tot € 15.000

Categorie "Blossom": 

 • Onderneming ouder dan 3 jaar 
 • Financiële steun van € 15.000 tot € 30.000

Het betreft een wedstrijdformule met selectie door een jury op basis van de projecten die naar behoren beantwoorden aan de selectiecriteria, binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Voor elke vraag met betrekking tot deze projectoproep kunt u terecht bij: crea@gob.brussels

Selectiecriteria 

Om in aanmerking te komen, moet het ingediende project gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Elke economische speler (met inbegrip van bv’s, vzw’s, zelfstandigen, individuen actief in een activiteitencoöperatie)
 • Economische activiteiten beogen waarvan de startdatum voor 02.07.2023 ligt
  NB: Elke individuele persoon die een activiteit uitoefent bij een activiteitencoöperatie moet bij de betrokken structuur zijn ingeschreven voor de startdatum voor het indienen van de kandidaturen, met name 15.05.2023
 • Actief zijn in een van de volgende domeinen:
  • Voor de creatie van een product of dienst: Architectuur - Ambachten - Plastische kunsten (grafische kunsten inbegrepen) - Design (product en communicatie) - Uitgeverij - Mode en textiel - Museumactiviteiten - Muziek - Erfgoed - Fotografie. 
  • Voor de creatie van een dienst: Audiovisuele sector (film, videospelletjes & geluidsproducties) & Podiumkunsten.
  • Zijn uitgesloten: evenementen. Projecten met als hoofdactiviteit de organisatie van een evenement komen niet in aanmerking voor deze projectoproep.
 • Een budget voorstellen (beurs wordt geacht inbegrepen te zijn) volgens het geleverde model en een geraamde resultatenrekening voor 3 jaar.
 • Tijdig en met naleving van de vormvoorwaarden (formulieren, bijlagen, enz.) ingediend worden

De economische haalbaarheid, de financiële leefbaarheid, de originaliteit en de innovatie in vergelijking met uw concurrenten, rekening houden met duurzame praktijken, de sociaaleconomische impact en de impact op de jobcreatie. Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld.

Uw kandidatuur indienen

Startdatum van de projectoproep: 15 mei 2023

1) Raadpleeg het reglement van de projectoproep

2) Dien het kandidatuurdossier in

Indiening van het kandidatuurdossier met inbegrip van de vereiste documenten voor de analyse van het project:

 •  Kandidatuurformulier
 •  Bijlage " XL Tabellen" (alle tabbladen invullen: budget, HR, staatssteun, projectindicatoren)
 •  Bijlage "Financieel Plan"
 • Een kopie van de statuten (indien niet online beschikbaar op de website van het Belgisch Staatsblad) 
 • De laatste rekeningen en balansen 
 • Het meest recente activiteitenverslag (indien dit bestaat) 
 • Voeg ook alle andere nuttige bijlagen toe

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 02 juli 2023 om middernacht zijn ingediend via crea@gob.brussels

3) Vergadering van de jury

September 2023

4) Beslissing van de regering

November / december 2023

 • Enkel voor de laureaten van de projectoproep: opvolging van de storting van de beurs.
 • Er moet een activiteitenverslag worden verzonden aan het einde van de subsidieperiode, met de bewijsstukken (facturen + betalingsbewijzen).

Laureaten van deze projectoproep in 2023

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2023 

Terug naar boven