Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premies en schadevergoeding

Runt u een Brusselse onderneming met economisch oogmerk? U kan tal van premies krijgen om uw activiteiten te boosten en uw doelen te bereiken! Deze premies dekken gedeeltelijk een aantal kosten: investeringen, aanwerving, opleiding, e-commerce, consultancy, buitenlandse beurzen, ...

Volg de gids! 

Op basis van uw ondernemingsnummer kan u via een aantal klikken alle premies ontdekken waarop u recht heeft.

Op welke subsidies heeft u recht?

 

Of leer de voorwaarden kennen en ontdek alle mogelijke premies

Algemene voorwaarden 

De ondernemingen die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen voor bepaalde projecten een subsidie krijgen: 

 • Uw onderneming beschikt over minstens een vestigingseenheid met een postnummer tussen 1000 en 1210.

 • De premies zijn voorbehouden aan ondernemingen in welbepaalde economische sectoren.

  Ga na of uw bedrijf actief is in een sector die premiegerechtigd is 

  De daadwerkelijke activiteit van uw onderneming wordt met name bepaald op basis van uw NACE-btw-code, die aangeeft voor welke diensten of producten u facturen mag opstellen. U vindt de NACE-btw-code van uw onderneming op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (in de rubriek `activiteiten btw Nacebelcode versie 2008´).  

  Komt uw NACE-btw-code niet voor in de lijst van ondersteunde sectoren? Dan heeft u geen recht op een premie.  

  Indien de lijst uw NACE-btw-code wel vermeldt, worden ook uw statuten, de NACE-codes van de betrokken exploitatiezetel en uw website nagegaan, om er zeker van te zijn dat u werkelijk in een ondersteunde sector actief bent.

 • Sommige premies zijn bijvoorbeeld enkel voorbehouden aan kleine ondernemingen.  
  Ga dus de omvang van uw onderneming na.

 • Overheidsbedrijven en ondernemingen die geen bedrijf met economisch oogmerk zijn, hebben geen recht op deze premies. Zie mogelijke subsidies voor sociale ondernemingen

 • Dit plafond geldt voor alle steun (premies, terugvorderbare voorschotten, waarborgen, ...) en ongeacht de subsidiërende overheid (gemeente, gewest, gemeenschap, ...). Van alle door Brussel Economie en Werkgelegenheid toegekende premies worden enkel de premie voor materiële investeringen of voor werken en de premie voor vastgoedaankoop niet in overweging genomen.

Indien u een premie krijgt: 

 • Zal deze als een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten aan u worden uitbetaald, na betaling van uw facturen. 

 • Moet u een aantal voorwaarden naleven

Mogelijk komt u in aanmerking voor andere steunmaatregelen :

Terug naar boven