Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie voor het maken van een informatiedrager

Ontvang een terugbetaling van maximaal 75% van de kosten als u exportbevorderend promotiemateriaal (brochure, catalogus, film, logo, folder, vertaling) maakt in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of uw onderneming een kmo is, die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.    

 

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid steunt u om:

 • een drager te laten maken die er speciaal op gericht is de activiteiten, referenties, producten of diensten van uw onderneming voor te stellen in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.
  • Toegelaten formaten: brochure, folder, catalogus, film, logo.
  • Uitgesloten formaten: website, e-commerceplatform en elke andere digitale drager (voor die dragers kunt u de webpremie aanvragen), staal;
   en / of
 • laten vertalen naar een andere taal dan het Nederlands of het Frans.

Andere voorwaarden

 • De uitvoering mag nog niet begonnen zijn.
 • Een professionele dienstverlener die onafhankelijk is van de begunstigde zal dat op zich nemen.
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • Ondernemingen die minstens vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
 • Ondernemingen die minder dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 75% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Plafond van de steun

 • Maximaal 5.000 euro steun per kalenderjaar.

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 1. Vooraleer met het ontwerp van de drager te beginnen, dient u de steunaanvraag online in

Subsidie online aanvragen

 • Laat de drager maken en bewaar de facturen.
 • Binnen 90 dagen na de voltooiing van de drager vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en een exemplaar van de drager naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).
  Er zal enkel rekening gehouden worden met facturen van een latere datum dan de datum van ontvangst van aanvraag, met uitzondering van de voorschotfacturen.

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Terug naar boven