Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Helaas moeten wij u meedelen dat het budget voor 2023 voor premies voor de bevordering van buitenlandse handel is uitgeput.

Premie voor het maken van een informatiedrager

Ontvang een terugbetaling van maximaal 75% van de kosten als u exportbevorderend promotiemateriaal (brochure, catalogus, film, logo, folder, vertaling) maakt in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.

Enkel bedrijven die reeds een positieve beslissing hebben ontvangen of die tegen uiterlijk 22.12.2023 een positieve beslissing ontvangen, zullen vanaf 2024 hun exportpremie krijgen. Als u vragen heeft over een lopende premieaanvraag, neem dan contact op via premieskmo@gob.brussels.

Zoals in de algemene beleidsverklaring van de regering wordt benadrukt, blijft buitenlandse handel een belangrijke economische hefboom voor ons gewest. Brusselse bedrijven kunnen voor een gerichte begeleiding van hun exportactiviteiten altijd terecht bij hub.brussels en zijn netwerk van economische en handelsadviseurs over de hele wereld, via export@hub.brussels.

Een overzicht van alle andere gewestelijke premies en subsidies voor Brusselse ondernemers vindt u op https://premieskmo.brussels.
Neem ook een kijkje op https://1819.brussels/nl/infotheek/subsidies-voor-ondernemers, of stuur een mailtje naar info@1819.brussels.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of uw onderneming een kmo is, die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.    

 

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid steunt u om:

 • een drager te laten maken die er speciaal op gericht is de activiteiten, referenties, producten of diensten van uw onderneming voor te stellen in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.
  • Toegelaten formaten: brochure, folder, catalogus, film, logo.
  • Uitgesloten formaten: website, e-commerceplatform en elke andere digitale drager (voor die dragers kunt u de webpremie aanvragen), staal;
   en / of
 • laten vertalen naar een andere taal dan het Nederlands of het Frans.

Andere voorwaarden

 • De uitvoering mag nog niet begonnen zijn.
 • Een professionele dienstverlener die onafhankelijk is van de begunstigde zal dat op zich nemen.
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

  Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

  Tegemoetkomingspercentage

  • Ondernemingen die minstens vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
  • Ondernemingen die minder dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 75% van de toelaatbare kosten excl. btw.

  Plafond van de steun

  • Maximaal 5.000 euro steun per kalenderjaar.

  Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

  Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

  1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
  2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
  3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
  4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
  5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

  Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

  Begeleiding

  Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

  Terug naar boven