Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Helaas moeten wij u meedelen dat het budget voor 2023 voor premies voor de bevordering van buitenlandse handel is uitgeput.

Premie voor een aanwerving in het kader van een exportproject

Ontvang een forfaitair bedrag van 20.000 euro om een werknemer voltijds in dienst te nemen met het oog op de uitvoering van een project dat specifiek gericht is op de export van uw goederen en/of diensten.

Enkel bedrijven die reeds een positieve beslissing hebben ontvangen of die tegen uiterlijk 22.12.2023 een positieve beslissing ontvangen, zullen vanaf 2024 hun exportpremie krijgen. Als u vragen heeft over een lopende premieaanvraag, neem dan contact op via premieskmo@gob.brussels.

Zoals in de algemene beleidsverklaring van de regering wordt benadrukt, blijft buitenlandse handel een belangrijke economische hefboom voor ons gewest. Brusselse bedrijven kunnen voor een gerichte begeleiding van hun exportactiviteiten altijd terecht bij hub.brussels en zijn netwerk van economische en handelsadviseurs over de hele wereld, via export@hub.brussels.

Een overzicht van alle andere gewestelijke premies en subsidies voor Brusselse ondernemers vindt u op https://premieskmo.brussels.
Neem ook een kijkje op https://1819.brussels/nl/infotheek/subsidies-voor-ondernemers, of stuur een mailtje naar info@1819.brussels.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Deze steun is bestemd:

 • zelfstandigen en micro- en kleine ondernemingen (vzw's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten).
 • die al minstens twee jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Om deze steun te verkrijgen moeten ze ook:

 • een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben. 

Controleer snel of uw onderneming een kmo is die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid helpt u om gedurende mistens 12 opeenvolgende maanden voltijds een nieuwe werknemer aan te nemen om te kunnen exporteren. 

Andere voorwaarden

 • De aanwerving mag nog niet plaatsgevonden hebben. Dit moet binnen zes maanden gebeuren.
 • De aangeworven persoon heeft nog nooit in de begunstigde onderneming gewerkt.

Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Bedrag van de tegemoetkoming

 • Forfait van 20.000 euro voor 1 jaar tewerkstelling.

Plafond van de steun

 • Maximaal 1 gesubsidieerde exportgerelateerde aanwerving over 3 kalenderjaren.

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die steun ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard, ...).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Terug naar boven