Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Vergoeding bij wegwerkzaamheden

Vinden er werken voor uw zaak plaats waardoor het verkeer minstens 29 opeenvolgende dagen onderbroken is? Is er geluidsoverlast of moeilijke bereikbaarheid en heeft de veroorzaakte hinder een impact op het aantal klanten? Dan kent het Brussels Gewest u, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding toe die tot € 2.700 kan bedragen!

werken/ travaux

Wie kan de werfvergoeding ontvangen?

Deze vergoeding is bedoeld voor Brusselse handelszaken die gelegen zijn op of aan het terrein van een gecoördineerde bouwplaats die het autoverkeer of het openbaar vervoer in minstens één rijrichting, en op zijn minst 29 opeenvolgende dagen vanaf 29 maart 2019, stillegt. Deze vergoeding wordt voorbehouden aan ondernemingen die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren (handelszaken, horeca, enz.) en die niet voor meer dan 50% gefinancierd worden door overheidsfondsen (dit percentage bedraagt 75% voor ondernemingen die minder dan vier jaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven).
Vestigingen die ten minste tien VTE's tewerkstellen of die gelegen zijn in een voetgangersstraat kunnen geen vergoeding krijgen.

Men dient evenwel aan een aantal voorwaarden te voldoen om deze vergoeding te krijgen, meer bepaald:

  • De zaak moet op of aan het terrein van een bouwplaats gelegen zijn.
  • Het moet om een gecoördineerde bouwplaats gaan (waarbij meerdere verzoekers zijn betrokken en waarvoor de taken van de verschillende verzoekers worden gecoördineerd).
  • De bouwplaats moet het autoverkeer of het openbaar vervoer hebben stilgelegd:
    • in minstens één rijrichting: alle rijstroken moeten geblokkeerd zijn;
    • gedurende 29 opeenvolgende kalendardagen (als het verkeer tijdelijk werd hersteld tijdens deze periode van 29 dagen, heeft u geen recht op een vergoeding).

Hoeveel bedraagt de werfvergoeding?

Het forfaitaire bedrag van de werfvergoeding varieert al naargelang het aantal voltijdse equivalenten binnen de handelszaak (met uitzondering van uitzendkrachten en jobstudenten):

  • Minder dan 2 VTE's: 2.000 €
  • Van 2 tot minder dan 5 VTE's: 2.350 €
  • Van 5 tot minder dan 10 VTE's: 2.700 €

(1 voltijds equivalent komt overeen met 1 persoon die voltijds werkt, zoals bepaald in het arbeidsreglement. Voorbeeld: 2 personen die 4/5 werken en 1 persoon die halftijds werkt, komen overeen met 0,8 + 0,8 + 0,5 = 2,1 VTE.)

De werfvergoeding aanvragen

Stap 1: bekom een attest

Vraag 29 dagen na de start van de werken aan de wegbeheerder een ​​attest door het onderstaande formulier in te vullen. Dit attest garandeert dat het vestigingsadres van uw zaak wel degelijk impact ondervindt van een werf die beantwoord aan alle voorwaarden.

Stap 2: vergoedingsaanvraag

U moet uw aanvraagdossier verzenden tussen de 29 en 90 dagen na de begindatum van de werken. Dit dossier omvat het ingevulde formulier, het attest van de wegbeheerder en andere bijlagen.

Subsidie online aanvragen

OF

 Subsidie aanvragen via een PDF formulier

Na uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen de dertig dagen een ontvangstbevestiging van uw dossier.

Stap 3: verzoek om uitbetaling van de vergoeding

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de vergoeding in één keer uit.

Nota: U kunt voor eenzelfde bouwplaats meerdere vergoedingen ontvangen, voor zover Brussel Economie en Werkgelegenheid minstens 180 en hoogstens 270 dagen na de datum van ontvangst van de vorige aanvraag in het bezit is van uw aanvraag. Deze aanvraag moet ingediend worden via MijnBEW of via het PDF formulier.

⚠️Belangrijk: Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven