Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Premie om prospecten uit te nodigen

Uw onderneming heeft deelgenomen aan een door Brussel Economie en Werkgelegenheid gesubsidieerde beurs of prospectiereis buiten de Europese Unie? U hebt contacten gelegd met mogelijke klanten die hun activiteit in die landen uitoefenen?
Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten als u prospecten uit die landen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitnodigt.

Uitnodigen van prospecten

Wie kan de subsidie aanvragen?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Raadpleeg alle informatie om u ervan te vergewissen dat u recht heeft op steun

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid steunt u om prospecten uit een land buiten de Europese Unie uit te nodigen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • uw onderneming heeft deelgenomen aan een door Brussel Economie en Werkgelegenheid gesubsidieerde beurs of prospectiereis in een land buiten de Europese Unie
 • u nodigt prospecten uit die hun activiteiten in die landen uitoefenen om naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te komen.

Volgende uitgaven kunnen gesubsidieerd worden:

 • de verblijfkosten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van maximaal twee prospecten gedurende maximaal twee nachten;
 • hun verplaatsingskosten. 

Andere voorwaarden

 • De prospecten zijn nog niet in Brussel (minimaal 1 dag vóór hun aankomst). 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Plafonds en forfaits

 • Maximale tegemoetkoming van 3.000 euro per aanvraag.

 • Maximaal 2 gesubsidieerde uitnodigingen van prospecten per kalenderjaar.

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 • U dient uw steunaanvraag uiterlijk de dag vóór de aankomst van de prospecten in.
Subsidie online aanvragen
 • Regel de komst van de prospecten en bewaar alle facturen en alle tickets.
 • Binnen 90 dagen na de prospectiereis vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken van de uitgaven evenals een resultatenverslag van het bezoek van de prospecten naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Begeleiding

Hub.brussels begeleidt u in uw internationale ontwikkeling.

Nuttige links

Download de brochure over de steun voor buitenlandse handel

 

Terug naar boven