Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Helaas moeten wij u meedelen dat het budget voor 2023 voor premies voor de bevordering van buitenlandse handel is uitgeput.

Premie om prospecten uit te nodigen

Uw onderneming heeft deelgenomen aan een door Brussel Economie en Werkgelegenheid gesubsidieerde beurs of prospectiereis buiten de Europese Unie? U hebt contacten gelegd met mogelijke klanten die hun activiteit in die landen uitoefenen?
Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten als u prospecten uit die landen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitnodigt.

Enkel bedrijven die reeds een positieve beslissing hebben ontvangen of die tegen uiterlijk 22.12.2023 een positieve beslissing ontvangen, zullen vanaf 2024 hun exportpremie krijgen. Als u vragen heeft over een lopende premieaanvraag, neem dan contact op via premieskmo@gob.brussels.

Zoals in de algemene beleidsverklaring van de regering wordt benadrukt, blijft buitenlandse handel een belangrijke economische hefboom voor ons gewest. Brusselse bedrijven kunnen voor een gerichte begeleiding van hun exportactiviteiten altijd terecht bij hub.brussels en zijn netwerk van economische en handelsadviseurs over de hele wereld, via export@hub.brussels.

Een overzicht van alle andere gewestelijke premies en subsidies voor Brusselse ondernemers vindt u op https://premieskmo.brussels.
Neem ook een kijkje op https://1819.brussels/nl/infotheek/subsidies-voor-ondernemers, of stuur een mailtje naar info@1819.brussels.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Deze steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (vzw's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten).
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen.
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of uw onderneming een kmo is die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid steunt u om prospecten uit een land buiten de Europese Unie uit te nodigen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • uw onderneming heeft deelgenomen aan een door Brussel Economie en Werkgelegenheid gesubsidieerde beurs of prospectiereis, in een land buiten de Europese Unie;
 • u nodigt prospecten uit die hun activiteiten in die landen uitoefenen om naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te komen.

Volgende uitgaven kunnen gesubsidieerd worden:

 • de logieskosten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van maximaal twee prospecten gedurende maximaal twee nachten;
 • hun verplaatsingskosten naar België en terug. 

Andere voorwaarden

 • De prospecten zijn nog niet in Brussel (minimaal 1 dag vóór hun aankomst). 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • Interne uitgaven van de onderneming, regelmatige uitgaven en buitensporige uitgaven zijn uitgesloten.

Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • 50% van de in aanmerking komende uitgaven excl. btw.

Plafonds en forfaits

 • Maximale tegemoetkoming van 3.000 euro per aanvraag.

 • Maximaal 2 gesubsidieerde uitnodigingen van prospecten per kalenderjaar.

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een steun ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard, ...).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Terug naar boven