Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie voor de deelname aan een offerteoproep buiten de Europese Unie

Ontvang een terugbetaling van maximaal 75% van de kosten als u deelneemt aan een internationale offerteoproep buiten de Europese Unie.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of uw onderneming een KMO is die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.   

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

De premie heeft betrekking op:

 • de uitgaven voor de aankoop van bestekken voor een buiten de Europese Unie gevestigde overheid;
 • de uitgaven betreffende de reizen uitgevoerd om de offerte voor te bereiden;
 • de loonkosten naar rato van de gepresteerde uren voor het indienen van de offerte.

Wat de verblijf- en de reiskosten per vliegtuig betreft, wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend op basis van forfaits.

Zie het bedrag van de forfaits die met uw bestemming overeenkomen (.pdf).

Andere voorwaarden

 • De datum voor indiening van de offertes ligt in de toekomst.
 • Het bedrag van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 1.000 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Plafond van de steun

 • Maximaal 10.000 euro steun en drie gesubsidieerde deelnames per kalenderjaar.

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 • U dient uw steunaanvraag in vooraleer uw offerte in te dienen. 

Subsidie online aanvragen

 • Maak uw offerte klaar, bewaar alle bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen van een rekening van uw onderneming, timesheets, gedagtekend attest van indiening van een offerte, ...).
 • Vraag de betaling van de steun uiterlijk 90 dagen na de indiening van uw offerte aan. Hiertoe verstuurt u alle bewijsstukken naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche). 
 • Zodra de aanbestedende overheid u op de hoogte gebracht heeft van de resultaten van de toewijzing van de opdracht bezorgt u deze resultaten per e-mail aan uw dossierbeheerder, anders kunt u dit soort subsidie niet meer ontvangen.

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Terug naar boven