Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Verplichtingen en controles

Waartoe verbindt u zich bij het verkrijgen van steun?

Indien u steun ontvangt, verbindt uw onderneming er zich toe:

  • de voorwaarden voor de ontvangen steun te respecteren.
  • wat betreft de steun voor vastgoedinvesteringen, investeringen in materiaal of werken, alsook investeringen voor de aanpassing aan Europese normen, voor beveiliging, gerelateerd aan stedelijke integratie, voor de aankoop van of vervanging van een oud bedrijfsvoertuig door een voertuig met een lage uitstoot, moet u de investering binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden gedurende minstens 5 jaar na het einde van de investering (laatste factuur). De periode van behoud van de investering bedraagt 15 jaar voor investeringen met betrekking tot de aankoop of bouw van een gebouw  
  • wat betreft de andere steun, de activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden gedurende minstens 3 jaar na de toekenningsbeslissing voor deze steunmaatregel. De begunstigde mag zijn hoofdverblijfplaats buiten
  • het gewest verhuizen, op voorwaarde dat hij uiterlijk zes maanden na zijn verhuizing
  • een onderneming opricht met een
  • vestigingseenheid op het grondgebied van het gewest. Natuurlijke personen die projectdrager zijn van een project dat steun geniet voor de opstart van een onderneming vallen niet onder deze vereiste;
  • De begunstigde die in het kader van hetzelfde dossier meer dan 20.000 euro steun ontvangt, sluit een samenwerkingsovereenkomst met Actiris.
  • De begunstigde die meer dan vijftig personen tewerkstelt, beschikt over een goedgekeurd diversiteitsplan of diversiteitslabel, als bedoeld in respectievelijk Hoofdstuk II en III van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel, of over een attest van Actiris waaruit blijkt dat een dergelijk plan wordt opgesteld of wordt geconsolideerd.

Wat gebeurt er indien u de voorwaarden niet respecteert?

Brussel Economie en Werkgelegenheid kan controles en inspecties uitvoeren. Bijvoorbeeld het verhuizen van uw bedrijf uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het verkopen van gesubsidieerde investeringen binnen de bovengenoemde periode zijn inbreuken. In geval van niet-naleving van de verplichtingen voorziet de regelgeving sancties zoals de terugbetaling van alle of een deel van de ontvangen subsidies.

Terug naar boven