Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Verplichtingen en controles

Waartoe verbindt u zich bij het verkrijgen van steun?

Indien u steun ontvangt, verbindt uw onderneming er zich toe:

  • de voorwaarden voor de ontvangen steun te respecteren;
  • wat betreft steun voor een investering (werken, materiaal, immobiliën, immaterieel), investeringen voor aanpassing aan Europese normen, voor beveiliging, gerelateerd aan stedelijke integratie, voor de verfraaiing van bedrijven die openbare werken ondergaan, investeringen voor de vervanging van een oud bedrijfsvoertuig (lage emissiezone): de investering binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden gedurende minstens 5 jaar na het einde van de investering (laatste factuur). De periode van behoud van de investering bedraagt 10 jaar voor investeringen met betrekking tot de verwerving of bouw van een gebouw en 3 jaar in het geval van de cairgo bike-premie;
  • wat betreft de andere steun: haar activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden gedurende minstens 3 jaar na de toekenningsbeslissing. Natuurlijke personen die projectdrager zijn van een project dat steun geniet voor co-working en pre-activiteit vallen niet onder deze vereiste.
  • de begunstigde die in het kader van hetzelfde dossier een steun van meer dan 20.000 euro ontvangt, sluit een samenwerkingsovereenkomst met Actiris.

Wat gebeurt er indien u de voorwaarden niet respecteert?

Brussel Economie en Werkgelegenheid kan controles en inspecties uitvoeren. Bijvoorbeeld het verhuizen van uw bedrijf uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het verkopen van gesubsidieerde investeringen binnen de bovengenoemde periode zijn inbreuken. In geval van niet-naleving van de verplichtingen voorziet de regelgeving sancties zoals de terugbetaling van alle of een deel van de ontvangen subsidies.

Terug naar boven