Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie om te exposeren op een virtuele beurs in het buitenland

Wilt u uw producten of diensten promoten tijdens een virtuele beurs?  Ontvang een terugbetaling van maximaal 75% van uw inschrijvingskosten voor een internationale handelsbeurs.

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen

  Controleer snel of uw onderneming een kmo is die actief is in een sector die recht heeft op een premie

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Onder een virtuele beurs verstaan we een digitaal evenement tijdens welk ondernemingen die actief zijn in een welbepaalde activiteitensector hun diensten en goederen online exposeren en tijdens welk de exposerende ondernemingen afspraken kunnen plannen met prospecten of klanten zonder dat de deelnemers zich ter plaatse moeten begeven, ongeacht waar ze zich geografisch bevinden.

Brussel Economie en Werkgelegenheid steunt u om tijdens een virtuele beurs te exposeren als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u exposeert onder uw eigen naam of onder de naam van een van uw merken (naam van de Brusselse onderneming op de beurs). Uw eigen afgevaardigden vertegenwoordigen u;
 • het evenement is commercieel en internationaal van aard;
 • het evenement duurt maximaal één maand. Inschrijvingen voor een online platform worden niet gesubsidieerd. De premie betreft de deelname aan een virtuele beurs als exposant.

De enige gesubsidieerde uitgaven zijn de inschrijvingskosten als exposant.

Andere voorwaarden

 • De beurs is nog niet geopend (minimaal 1 dag vóór de opening van de beurs). 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.
 • Zijn uitgesloten: virtuele prospecties, opleidingen, congressen, seminaries of vergaderingen van beroepsverenigingen of -federaties.

  Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • Ondernemingen die sinds meer dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
 • Ondernemingen die sinds minder dan vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 75% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Plafonds en forfaits

 • Maximaal 10 000 euro en 4 gesubsidieerde beurzen per kalenderjaar.
 • Maximaal vier gesubsidieerde deelnames aan eenzelfde beurs (voor of na 2018).

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 • Dien uw steunaanvraag uiterlijk op de dag voor de opening van de beurs in. 

Subsidie online aanvragen

Online een subsidie aanvragen

 • Neem deel aan de beurs en bewaar alle facturen.
 • Binnen 90 dagen na de sluiting van de virtuele beurs vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

 

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Terug naar boven