Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie voor advies over uw exportstrategie

Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten als u een beroep doet op een externe consultant om alle aspecten van uw internationale strategie te boosten

Wie kan de subsidie aanvragen?

Deze steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (vzw's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen.
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of uw onderneming een kmo is, die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.      

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid helpt u om een beroep te doen op externe consultants in verband met uw exportstrategie. De gesubsidieerde consultancyopdracht moet betrekking hebben op een van volgende doelstellingen:

 1. u initiëren in exporttechnieken en het oprichten van een exportcel binnen uw onderneming;
 2. het selecteren van de te prospecteren markten, het aanpassen van de producten of verpakkingen aan de buitenlandse markten, studies verrichten betreffende de conformiteit met buitenlandse normen, berekenen van offertes voor de export en het opstellen van agentschaps-, vertegenwoordigings- of distributiecontracten;
 3. buitenlandse markten prospecteren;
 4. de inhoud van technisch-commerciële documentatie (op papier of digitaal) ontwerpen in een andere taal dan Nederlands of Frans (komen niet in aanmerking: de kosten voor grafisch ontwerp, druk en vertaling);
 5. een merk deponeren of u laten registreren of certificeren in het buitenland;
 6. u informeren over de douanetarieven en -procedures.

 

Andere voorwaarden

 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de regelmatige uitgaven en de buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.
 • De externe consultant:

  Als persoon :
 • is gespecialiseerd in buitenlandse handel,   
 • oefent zijn consultancy-activiteiten sinds minstens twee jaar uit
 • beschikt over een lijst met referenties die zijn bekwaamheid en zijn praktijkervaring aantonen
 • heeft geen band met uw onderneming

  Als dienstverlenende externe :
   
 • heeft adviesverlening als hoofdactiviteit en factureert rechtstreeks aan de onderneming

Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • 50% van de kosten van de consultant excl. btw.

Plafond van de steun

 • Maximaal 10.000 euro per kalenderjaar

Maximaal 5 consultancyopdrachten per kalenderjaar

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een steun ontvangt:

 • vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
   
 • vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
   
 • behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
   
 • bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
   
 • leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard, ...).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 • U dient uw steunaanvraag in minstens twee weken vóór het begin van de consultancyopdracht in.

Subsidie online aanvragen

 • Brussel Economie en Werkgelegenheid verstuurt u een ontvangstbericht van uw aanvraag.
 • Zodra u dit ontvangstbericht ontvangen heeft, vraagt u de consultant zijn opdracht aan te vatten.
 • Binnen 90 dagen na het einde van de consultancyopdracht vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur de facturen naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Exporteert u voedingsproducten ?

Terug naar boven