Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

De omvang van uw onderneming bepalen

Micro, klein, middelgroot of groot: hoe bepaalt u de omvang van uw onderneming ?

 

U zal merken dat de steunmaatregelen van het Gewest en het bedrag ervan verschillen naargelang de omvang van uw onderneming.

Algemene regel

Om de grootte van uw onderneming te bepalen dient u rekening te houden met drie factoren: 

 • het aantal voltijdse equivalente werknemers (VTE);
 • het zakencijfer of het balanstotaal;
 • de eventuele banden van uw onderneming met andere bedrijven.
CATEGORIE*VOLTIJDSE 
EQUIVALENTEN (VTE)
OMZET**ofBALANSTOTAAL**
Micro-onderneming< 10≤ 2 miljoen €of≤ 2 milljoen €
Kleine onderneming< 50≤ 10 miljoen €of≤ 10 miljoen €
Middelgrote onderneming< 250≤ 50 miljoen €of≤ 43 miljoen €
Grote onderneming≥ 250> 50 miljoen €of> 43 milljoen €

* Om van de ene categorie naar een andere over te gaan, dient één van de drempels overschreden te zijn gedurende twee boekjaren.
** De onderneming mag zelf bepalen welke drempel in aanmerking wordt genomen (omzet of balanstotaal).

Invloed van een band met andere bedrijven

Indien uw onderneming, zelfs gedeeltelijk (25% of meer) tot een groep behoort, zal daar rekening mee gehouden worden om de reële omvang te bepalen.  Hetzelfde geldt indien uw onderneming aandelen van een andere firma in handen heeft of stemrecht in andere bedrijven heeft.

We onderscheiden dus drie types van ondernemingen:

Zelfstandige onderneming

U bent zelfstandig als:

 • u volledig onafhankelijk bent, d.w.z. als u geen participatie hebt in andere ondernemingen en geen andere onderneming een participatie heeft in de uwe;
 • u minder dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten (het hoogste cijfer telt) van een of meer ondernemingen bezit en/of als andere ondernemingen niet meer dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten (het hoogste cijfer telt) van uw onderneming bezitten.

Als u zelfstandig bent, wil dat zeggen dat u geen partner bent van en niet verbonden bent met een andere onderneming

Partneronderneming

Bij dit soort relatie gaan ondernemingen een significant financieel partnerschap aan met andere ondernemingen zonder dat een ervan effectief directe of indirecte zeggenschap heeft over de andere. Partnerondernemingen zijn niet zelfstandig en ook niet met elkaar verbonden.

U bent een partneronderneming als:

 • u 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van een andere onderneming bezit en/of als een andere onderneming 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van uw onderneming bezit;
 • u niet verbonden bent met een andere onderneming, wat onder meer wil zeggen dat uw stemrechten in de andere onderneming (of vice versa) niet meer dan 50 % bedragen.

Verbonden onderneming

Bij dit soort relatie vormen ondernemingen een groep omdat een onderneming directe of indirecte zeggenschap heeft over een meerderheid van de stemrechten van een andere of omdat zij een overheersende invloed kan uitoefenen op een andere onderneming. Dit type komt dus minder vaak voor dan de vorige twee types.

Twee of meer ondernemingen zijn verbonden als zij een van de volgende relaties hebben:

 • een onderneming bezit een meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of leden van een andere onderneming;
 • een onderneming heeft het recht een meerderheid van de leden van het leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;
 • door een contract tussen de ondernemingen of een bepaling in de statuten van een van de ondernemingen kan een ervan een overheersende invloed uitoefenen op de andere;
 • bij overeenkomst kan een onderneming als enige zeggenschap hebben over een meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of leden van een andere.

Een typisch voorbeeld van een verbonden onderneming is de volle dochteronderneming.

 


 

 

Terug naar boven