Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Directie Economische Inspectie

De directie Economische inspectie is belast met het toezicht op de naleving van de gewestelijke regelgeving inzake economie en toeristenverblijven.
Contacteer de Economische Inspectie bij inbreuken op de Brusselse gewestelijke regelgeving inzake economie en toeristenverblijven.

Opdrachten

De directie Economische Inspectie is bevoegd om controles uit te voeren in de activiteitsdomeinen die verband houden met de Brusselse economische structuren.

Ze vervult volgende opdrachten:

  • De aanwending van premies toegekend aan ondernemers en projectbeheerders controleren;
  • Toezien op de naleving van de voorwaarden waaraan reisagentschappen moeten voldoen;
  • De toegang tot het beroep controleren;
  • De controles in verband met de exploitatie van toeristenverblijven uitvoeren bij particulieren en professionele aanbieders;
  • De kleinhandel die producten met het biolabel verkoopt controleren;
  • Controleren op inbreuken met betrekking tot het beroep van beenhouwer en spekslager;
  • De ambulante en kermisactiviteiten controleren;
  • De classificatie van karkassen van runderen en varkens in de Brusselse slachthuizen controleren;
  • De vergunningen voor vuurwapens en munitie controleren;
  • Controleren in scholen die meedoen aan de actie "Fruit en groenten op school".

Hoe worden de controles uitgevoerd?

Bij klachten maakt de Inspectie gebruik van strafrechtelijke middelen en procedures, aangepast volgens de situatie en activiteit in kwestie.

Een inspectie begint meestal met een gedetailleerde analyse van het dossier. Die analyse vereist het gebruik van gegevensbronnen zoals het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de balansen die beschikbaar zijn bij de Nationale Bank. Op deze analyse volgt meestal een bedrijfsbezoek.

In bepaalde gevallen vinden ook spontane inspecties plaats om te controleren of de uitoefeningsvoorwaarden die de regelgeving oplegt nageleefd worden (identificatieplaat voor ambulante handelaars, identificatielogo in de nabijheid van de ingang voor toeristenverblijven, borgtocht, vermelding van het vergunningsnummer op informatiemateriaal, enz.).

Welke sancties kunnen er opgelegd worden?

Voorbeelden van mogelijke sancties zijn administratieve boetes of de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van ontvangen subsidies. Ook kunnen bepaalde economische voordelen, zoals de vrijstelling van onroerende voorheffing en versnelde afschrijvingen, gewijzigd of opgeheven worden.

Terug naar boven