Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Projectoproep: Women in business

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herlanceert haar projectoproep ter ondersteuning van vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers. Deze oproep vormt een aanvulling op en een versterking van het ondersteuningsplatform "Women in Business", gecoördineerd door hub.brussels, dat meer dan twintig partnerstructuren verenigt. Het heeft tot doel de ondersteuning van vrouwelijke ondernemers te stimuleren door rekening te houden met hun specifieke behoeften. Deze projectoproep beschikt over een budget van € 500.000 euro om gedurende 18 maanden privé-actoren te financieren die projecten indienen die binnen een van de twee krachtlijnen kaderen.

Voor wie?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en activiteiten ontwikkelen om het vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen. 

Voor welke projecten?

De projectoproep beoogt de ondersteuning van projecten die in een van beide maatregelen kaderen:

 • Maatregel 1: Begeleidingsprogramma's voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers, van ideeënfase tot groeifase
 • Maatregel 2: Programma's, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse hulp en coaching, in het bijzonder gedragen door netwerken van vrouwelijke ondernemers

De transversale doelstelling van deze projectoproep bestaat erin bij te dragen aan de bevordering en ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap.

Wat kunt u ontvangen?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun voor uw project, gedurende 18 maanden
  • 35.000 euro voor projecten uitgevoerd door één enkele organisatie m.b.t. maatregel 1 en/of  2
  • 100.000 euro voor in partnerschap uitgevoerde projecten, op voorwaarde dat zij op overtuigende wijze maatregelen 1 en 2 bestrijken en dat het bedrag van de subsidie tussen de partners wordt verdeeld
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet

Selectiecriteria

De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:

 1. De mate van gendergerelateerde aanpak en diversiteitsdenken van het project (toegankelijkheid, inclusiviteit en kruispuntdenken)
 2. Complementariteit van het project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 3. Kwaliteit en haalbaarheid van het project
 4. Resultaten en impact

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Een multidisciplinair adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 15 mei 2023

Ga als volgt te werk:

Stap 1 : Raadpleeg het reglement 

Stap 2 : Download het kandidatuurdossier en vul het in

Dit omvat:

 • Het kandidatuurformulier
 • In geval van een project in partnerschap: De bijlage "Partner"
 • De bijlage “Tabellen voor kandidaatsprojecten” (vul alle tabbladen in: begroting, HR, overheidssteun, projectindicatoren)
 • Voor de projectdragers van wie deze documenten niet beschikbaar zijn (d.i. gepubliceerd bij de KBO):
  • Een kopie van de statuten
  • Een kopie van de meest recente rekeningen en balansen 
 • Het meest recente activiteitenverslag (als het bestaat) 
 • Een bankattest van uw bankinstelling voor het rekeningnummer op dit formulier
 • Voeg ook alle andere nuttige bijlagen toe

Stap 3 : Dien uw kandidatuurdossier in

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brussels, uiterlijk op 2 juli 2023 (middernacht).

Laureaten van deze projectoproep in 2022

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2022

Terug naar boven