Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie voor (im)materiële investeringen of werken: voorwaarden

Wie kan deze premie ontvangen?  

De ondernemingen die voldoen aan de volgende voorwaarden :

Voor welke projecten? 

Naast de bovenstaande voorwaarden, hebt u nog geen bestelbon ondertekend, bent u nog geen andere vorm van verbintenis aangegaan (inschrijving voor een opleiding, een beurs, enz.) m.b.t. de kosten waarvoor u een premie wenst te ontvangen voor investeringen ter oprichting of ter uitbreiding van een vestiging. Het investeringsbedrag moet een zekere omvang hebben.

1 - Doelstelling van de investering

U kan steun krijgen voor investeringen : 

 1. Ter oprichting van een vestiging (tot vier jaar na uw inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen) 

  • Meubilair, machine, uitrusting, bedrijfsvoertuig
  • Werken
 2. Ter uitbreiding of verbetering van een bestaande vestiging 

  • Meubilair, machine, uitrusting, bedrijfsvoertuig 
  • Werken
  • Octrooi, merk, model 
  • Handelsfonds (overname van het nettoactief)
 3. Om het productieproces volledig om te gooien

 4. Om de productie veelzijdiger te maken  

  • Nieuwe goederen produceren. 

2- Bijkomende voorwaarden voor alle investeringen 

Deze investeringen moeten  bovendien de volgende voorwaarden naleven: 

 • bijkomende goederen : met uitzondering van vastgoedinvesteringen geven vervangings-, moderniseringsinvesteringen of investeringen gewoon ter aanpassing aan nieuwe normen en standaarden geen recht op een premie; 
 • noodzakelijk jn voor de bedrijfsactiviteiten;
 •  als een goede huisvader: buitensporige uitgaven komen niet in aanmerking; 
 •  nieuwe goederen : investeren in gebruikt meubilair of materiaal geeft geen recht op een premie, tenzij in uitzonderlijke gevallen. 
 • het bedrijf is of wordt eigenaar: investeringen als verhuurder komen niet in aanmerking, tenzij de verhuring van deze investering een aanvulling vormt op een dienst verleend door de begunstigde; 
 • de investeringen komen het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtstreeks ten goede (investeringen die verband houden met export naar een derde land zijn niet toegestaan); 
 • de geldende wetgeving inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu enz. naleven; 
 • geboekt worden als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen). 

Een aantal investeringen geven geen recht op de premie. Bekijk de volledige lijst in artikel 13 van het besluit

3- Bijkomende voorwaarden naargelang het soort investering

 • Voor voertuigen, rijwielen en rollend materieel worden enkel de volgende voertuigtypes toegestaan: 

  • motorvoertuigen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen, op ten minste vier wielen (categorie N), en aanhangwagens en trekkers met oplegger (categorie O); 
  • bijzondere voertuigen en apparatuur aangepast aan de activiteiten van het bedrijf (categorie S);  
  • rijwielen en gemotoriseerde elektrische rijwielen ontworpen voor het vervoer van volumineuze vrachten via een laadbak of een voordrager, net als fietsaanhangwagens. 

  Deze voertuigen moeten: 

  • ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve bij leasing, als het voertuig is ingeschreven op naam van de leasingmaatschappij); 
  • beantwoorden aan de Europese uitstootnormen die van toepassing zijn op de nieuwe voertuigen op de markt gebracht op het ogenblik van de beslissing tot toekenning van de steun, zelfs als het niet om een nieuw voertuig gaat; 

  In het geval van leasing : de aanvrager zal kopieën van de aan de leaser verzonden facturen bezorgen, alsook een kopie van de leasingovereenkomst.

 • Machines en uitrusting zijn enkel toegestaan indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 

  • De vestiging waarvan machines en uitrusting zijn overgenomen bestaat niet meer 
  • De machines en uitrusting worden gekocht van een derde partij die geen banden heeft met de begunstigde 
  • Voor de operatie worden marktprijzen betaald 
  • Voor de machines en uitrusting is nog geen steun verleend 

  De waarde van de machines en uitrusting wordt bepaald op basis van het gemotiveerde rapport van een bedrijfsrevisor. Het bedrag dat in aanmerking komt, is ten hoogste gelijk aan € 15.000. 

  In het kader van de overname van een handelsfonds kan een bedrijf ten hoogste drie keer steun krijgen voor de verwerving van machines en uitrusting. 

  De machines en uitrusting die al steun kregen, zijn uitgesloten. 

 • Het octrooi, merk of model moet: 

  • enkel gebruikt worden in de vestiging van de steunbegunstigde,   
  • als activa kunnen worden afgeschreven,  
  • marktconform bij een van de begunstigde onafhankelijke derde verkregen zijn, 
  • tot de activa van de onderneming behoren gedurende minstens vijf jaar na de toekenning van de steun. 

4- Minimaal investeringsbedrag 

U kunt enkel een premie krijgen als uw investeringsprogramma een welbepaald bedrag bereikt, dat afhangt van de grootte en de ouderdom van uw bedrijf (volgens de inschrijvingsdatum bij de Kruispuntbank van Ondernemingen). 

Micro-onderneming 

Minder dan vier jaar oud (starter): € 10.000 excl. btw per investeringsprogramma 
Minimaal vier jaar oud: € 15.000 excl. btw per investeringsprogramma 

Kleine onderneming 

Minder dan vier jaar oud (starter): € 15.000 excl. btw per investeringsprogramma 
Minimaal vier jaar oud: € 30.000 excl. btw per investeringsprogramma 

Middelgrote onderneming  

€ 100.000 excl. btw per investeringsprogramma 

Meer info en de premie aanvragen

Terug naar boven