Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie voor beveiliging van de onderneming

Wilt u uw vestiging beter beschermen tegen diefstal of vandalisme? Dan kunt u een premie krijgen die 40% dekt van een investering die de installatie van een beveiligingssysteem betreft.

Wie kan deze premie ontvangen?

De micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, en actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.

 

Voor welk project?

U kunt een premie krijgen als u minstens € 3.000 investeert in een beveiligingssysteem voor uw onderneming, zoals:

 • een alarmsysteem;
 • een mechanisch beveiligingssysteem: luik, hek, traliewerk, ...;
 • een videobewakingssysteem: elektronische camera en video.

Deze investeringen moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
 • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • nieuwe goederen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op een premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit bestaat uit de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een waarborg van minimum zes maanden);
 • eigendom van het bedrijf: investeringen bestemd voor verhuur zijn niet toegestaan (behalve als de verhuring van deze investering hoort bij een dienst aangeboden door de begunstigde);
 • uitgebaat door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (investeringen die verband houden met de export naar een derde land zijn bijvoorbeeld niet toegestaan);
 • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
 • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Een andere voorwaarde om een premie te ontvangen, is dat u nog geen enkele vorm van verbintenis bent aangegaan (bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

Opgelet: bepaalde investeringen geven geen recht op deze premie. Raadpleeg de volledige lijst in artikel 7 van het besluit.

 • Deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht.

 • Enkel investeringen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde zijn toegestaan.

 • De transport-, installatie en montagekosten zijn toegestaan, voor zover die geboekt worden als materiële vaste activa.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  
Premiepercentage 40% van de toegelaten investeringen
Maximum aantal premies 1 keer steun  per vestigingseenheid
Jaarlijks maximum voor deze premie 10.000 € per kalenderjaar

De premie aanvragen

Fase 1 : Vóór elke voorafgaande verbintenis

Vóór elke bestelbon en vóór het begin van de werken/investeringen moet u een eerste formulier invullen. Bij dit formulier moet u meerdere bijlagen voegen.:

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw voorafgaande toelatingsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u een ontvangstbewijs van uw dossier. Zodra u dit ontvangstbewijs hebt gekregen, mag u beginnen investeren.

Fase 2 : Investeringen

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heeft u zes maanden de tijd om

 1. de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
 2. een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via uw MijnBEW-account te bezorgen.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven