Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie voor aanpassing aan de normen

Legt een nieuwe regelgeving op om uw productiewijze te veranderen? Dan kunt u een premie krijgen die een gemaakte investering om een kwaliteits-, veiligheids- of hygiënenorm na te leven voor 40% compenseert!

Wie kan deze premie ontvangen?

De micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.

 

Voor welk project?

U kunt een premie krijgen als u een machine of uitrusting koopt of herinrichting van een instelling om de productiewijze van uw producten aan een milieu-, kwaliteits-, veiligheids- of hygiënenorm aan te passen.  Het kan bijvoorbeeld gaan om een aanpassing aan de HACCP-normen, geëist door het FAVV.

Deze investeringen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het investeringsbedrag ligt tussen € 5.000 en € 80.000.
 • De aanvraag moet minimaal twee jaar na de oprichting of wijziging van de vestigingseenheid plaatsvinden.
 • De premie moet worden aangevraagd alvorens u eender welke vorm van verbintenis bent aangegaan (bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

Ze moeten het volgende zijn:

 • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
 • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • nieuwe goederen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op een premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit bestaat uit de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een waarborg van minimum zes maanden);
 • eigendom van het bedrijf: investeringen bestemd voor verhuur zijn niet toegestaan (behalve als de verhuring van deze investering hoort bij een dienst aangeboden door de begunstigde);
 • aangewend door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (investeringen die verband houden met de export naar een derde land zijn bijvoorbeeld niet toegestaan);
 • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
 • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Opgelet: bepaalde investeringen geven geen recht op deze premie. Raadpleeg de volledige lijst in artikel 7 van het besluit.

Als u een micro- of kleine onderneming vertegenwoordigt, komt u misschien in aanmerking voor de premie LEZ om uw oude lichte bedrijfsvoertuig te vervangen.

 • Deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht.

 • Enkel investeringen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde zijn toegestaan.

 • De transport-, installatie en montagekosten zijn toegestaan, voor zover die geboekt worden als materiële vaste activa.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  
Premiepercentage 40% van de toegelaten investeringen
Maximum aantal premies 1 keer steun voor het zich aanpassen aan een bepaalde norm per vestigingseenheid
Jaarlijks maximum voor deze premie 32.000 € per kalenderjaar

De premie aanvragen

Fase 1 : Vóór elke voorafgaande verbintenis

Vóór elke bestelbon en vóór het begin van de werken/investeringen moet u:

 1. Van een expert een verslag gekregen hebben dat uitmaakt welke investeringen noodzakelijk geworden zijn met het oog op de aanpassing aan de normen.
  De expert is een natuurlijke persoon die onafhankelijk is van de onderneming, specialist ter zake met minstens twee jaar relevante ervaring. 
 2. Zodra u dit verslag hebt ontvangen, kunt u een eerste formulier invullen. Bij uw aanvraagformulier moet u meerdere bijlagen voegen.
Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw voorafgaande toelatingsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u een ontvangstbewijs van uw dossier. Zodra u dit ontvangstbewijs hebt gekregen, mag u beginnen investeren.

Fase 2 : Investeringen

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heeft u zes maanden de tijd om

 1. de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
 2. een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via uw MijnBEW-account te bezorgen.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit als uw bedrijf minder dan vier jaar oud is of als de premie minder dan € 25.000 bedraagt. Zo niet wordt de premie in twee keer uitbetaald gespreid over twee fiscale jaren.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven