Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Premiebedrag voor werken, materiaal, een handelsfonds, een octrooi of een merk

Opmerking wat de overname van een handelsfonds betreft

Deze percentages worden uitsluitend toegepast op de waarde van de machines en uitrusting (op basis van het verslag van een bedrijfsrevisor), met een maximumbedrag van € 15.000 excl. btw.

Premiepercentage en maximum

Premiepercentage

Micro- of kleine onderneming

 • 5% van het bedrag van de toegestane investeringen als aan geen enkel onderstaand criterium wordt voldaan
 • 10% of 15% van het bedrag van de toegestane investeringen naargelang de vervulde criteria

Middelgrote onderneming

 • 2,5% van het bedrag van de toegestane investeringen als aan geen enkel onderstaand criterium wordt voldaan
 • 7,5% of 10% van het bedrag van de toegestane investeringen naargelang de vervulde criteria

Voor de bedrijven die opgericht zijn als rechtspersoon (vennootschap) wordt het subsidiebedrag vrijgesteld van belastingen (wet van 23.12.2005 betreffende het generatiepact).

Maximumpremie

 • Max. 2.000.000 € per investeringproject, met inbegrip van alle andere staatssteun die de onderneming ontvangt van de federale overheid, de gefedereerde entiteiten en lokale besturen voor hetzelfde investeringsproject.
 • Max. 350.000 € per kalenderjaar. Dit is het maximumbedrag om werken uit te voeren of een gebouw of grond aan te kopen, of materiaal, een handelsfonds, een octrooi of een merk te kopen. Dit maximubedrag is los van de financiële impact die voortvloeit uit de vrijstelling van de onroerende voorheffing en de versnelde afschrijvingen.

Criteria

 • Micro-onderneming: u hebt minstens één persoon zonder diploma hoger middelbaar onderwijs voltijds in dienst op het moment van de voorafgaande vergunningsaanvraag.

  Kleine onderneming: uw personeelsbestand (aantal werknemers, uitgedrukt in werkeenheden per jaar, het volledige vorige jaar tewerkgesteld) bestaat voor meer dan 20% uit personen zonder diploma hoger middelbaar onderwijs op het moment van de voorafgaande vergunningsaanvraag.

  Middelgrote onderneming: uw personeelsbestand (aantal werknemers, uitgedrukt in werkeenheden per jaar, het volledige vorige jaar tewerkgesteld) bestaat voor meer dan 30% uit personen zonder diploma hoger middelbaar onderwijs op het moment van de voorafgaande vergunningsaanvraag.

 • U hebt minstens drie maanden geleden een niet-werkende werkzoekende aangeworven die ingeschreven is bij Actiris. De werknemer, die op het moment van de aanvraag nog altijd in dienst is, is aangeworven met een arbeidscontract van onbepaalde duur.

 • Uw personeelsbestand (aantal werknemers, uitgedrukt in werkeenheden per jaar, het volledige vorige jaar tewerkgesteld) is in de drie boekjaren vóór de voorafgaande vergunningsaanvraag met meer dan 30% toegenomen.

 • Uw bedrijf heeft op het moment van de voorafgaande vergunningsaanvraag minstens één persoon in dienst met een contract van alternerende tewerkstelling en opleiding. Onder een contract van alternerende tewerkstelling en opleiding verstaan we: een stageovereenkomst met de bedrijfsleider, een contract voor alternerend leren, een leercontract, een overeenkomst "opleiding op de werkvloer" of een halftijds arbeidscontract gelinkt aan de inschrijving van de leerling bij een erkend centrum voor alternerende tewerkstelling en opleiding.

 • Uw onderneming is minder dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

 • Uw hoofdactiviteit behoort tot een van de volgende sectoren:

  • industrie en ambachten (NACE-BEL-codes 10.110 tot 33.200 en 95)
  • milieubeheer (NACE-BEL-codes 37.000 tot 39.000) 
  • horeca en toerisme (NACE-BEL-codes 55.100 tot 56.309 en 79)
  • kleinhandel (NACE-BEL-codes 47.111 tot 47.990)
  • de renovatie van gebouwen: installatiewerken of afwerking (NACE-BEL-codes 43.211 tot 43.999)
  • informatie- en communicatietechnologie (ICT) (NACE-BEL-codes 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
  • onderzoek en ontwikkeling (NACE-BEL-codes 72.110 tot 72.200).
 • Uw onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag.

  Vraag de "erkenning sociale onderneming”.

 • Uw onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier).

  Minstens drie maanden vóór uw premie-aanvraag aan, vraag de "erkenning kringloopeconomie" 

   

 • Uw (kleine of middelgrote) onderneming beschikt over een goedgekeurd diversiteitsplan of een diversiteitslabel.

Terug naar boven