Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie voor consultancy

U wilt de activiteit van uw onderneming verbeteren, een nieuwe boost of een nieuw elan geven? Profiteer van de consultancypremie en krijg 40 tot 60% van de kosten vergoed!

Wie kan deze premie ontvangen?

De micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, die actief zijn in bepaalde bedrijfssectoren, en waarvan het project voldoet aan onderstaande omschrijving.

Voor welk project?

Om een premie te kunnen ontvangen, mag u vóór de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen enkele vorm van verbintenis (bijvoorbeeld: bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) zijn aangegaan m.b.t. de aan het project verbonden kosten.

Naast deze voorwaarde moeten de consultancyopdracht en de gekozen consultant aan meerdere criteria voldoen.

Onderwerp van de opdracht

De consultancyopdracht heeft betrekking op één van de volgende domeinen:

 1. veranderingen in de productie
 2. een marktstudie voor de lancering van nieuwe producten of bij de betreding van een nieuwe markt
 3. een juridische studie
 4. een technische haalbaarheidsstudie (prototyping of bodemonderzoek)
 5. de digitalisering, IT-beveiliging (uitgezonderd de opdrachten met betrekking tot de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform)
 6. steun op vlak van het bestuur door de bijstand van een externe bestuurder
 7. een diversiteitsplan
 8. het participatieve bestuur via betrokkenheid van de werknemers bij de besluitvorming
 9. de burn-outpreventie van de werknemers
 10. een diagnose in het kader van de overname van een onderneming
 11. de overgang naar de circulaire economie door:
  • de bijstand om de ecologische voetafdruk op het vlak van afval, energie of materialen te verminderen
   Voorbeeld: U kunt een premie krijgen als u een beroep op een consultant doet om de koolstofvoetafdruk van uw onderneming te berekenen;
  • de analyse van een betere benutting van materialen die gegenereerd worden door de onderneming;
  • de studie van de transformatie naar circulaire economie- en duurzame product-dienstcombinatiebedrijfsmodellen;
  • de studie van de mogelijke betrekking van hergebruikte materialen in het productieproces;
  • de studie van de grondstoffenvoorziening via korte ketens;
  • de studie van de vervaardiging van ecologisch ontworpen producten, met name producten waarbij het milieuaspect vanaf de ontwerpfase en gedurende de gehele levensduur geïntegreerd wordt;
 12. de implementering van een herstelplan (als uw onderneming een omzetverlies van 20% verantwoordt gedurende de twee voorafgaande belastingjaren op basis van de btw-aangifte)

De consultancyopdracht heeft een uitzonderlijk karakter en dient om een specifiek probleem op te lossen (niet-permanente en niet-regelmatige uitbesteding).

Duur van de opdracht

De consultancyopdracht duurt maximum 6 maanden.

De consultant

De consultant die de opdracht uitvoert:

 • heeft als hoofdactiviteit de verlening van de consultancydiensten in kwestie
 • is gespecialiseerd in het betrokken domein
 • oefent sinds ten minste 2 jaar zijn consultancyactiviteiten uit
 • is onafhankelijk van uw bedrijf
 • heeft nog niet eerder een gesubsidieerde consultancyopdracht uitgevoerd voor uw onderneming in de laatste twee jaar

Hoe de tussenkomst berekenen?

Tegemoetkoming  
Percentage van de premie
 • 40% van het bedrag van de externe consultancyopdracht (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 50% van het bedrag (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 60% van het bedrag (als aan twee of meer van de onderstaande criteria is voldaan) 
Maximaal bedrag van de consultancypremie 10.000 € per kalenderjaar
Minimale tussenkomst per aanvraag/opdracht 500 €
Maximum aantal premies 5 gesubsidieerde opdracht per kalenderjaar

Criteria

 • Uw onderneming is sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • Uw onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag.

  Vraag uw "erkenning sociale onderneming”       aan.

   

 • Uw onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier).

  Vraag uw "erkenning circulaire economie"      minstens drie maanden vóór uw premie-aanvraag aan.

 • Uw hoofdactiviteit valt onder één van de volgende sectoren:

  • de industrie en de ambachten (codes NACE-BEL 10.110 tot 33.200 en 95)
  • het milieubeheer (codes NACE-BEL 37.000 tot 39.000)
  • de horeca en het toerisme (codes NACE-BEL 55.100 tot 56.309 en 79)
  • de kleinhandel (codes NACE-BEL 47.111 tot 47.990)
  • de renovatie van gebouwen: installatie- en voltooiingswerken (codes NACE-BEL 43.211 tot 43.999)
  • de informatie- en communicatietechnologieën (TIC) (codes NACE-BEL 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
  • het onderzoek en de ontwikkeling (codes NACE-BEL 72.110 tot 72.200).
 • De consultancyopdracht betreft de uitwerking of de consolidatie van een diversiteitsplan.

De consultancypremie aanvragen

Fase 1 : Vóór de opdracht

Vul het formulier in en stuur het door. U moet verschillende bijlagen bij uw formulier voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen de 15 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw dossier. 

Fase 2 : Start van de opdracht

De opdracht mag pas van start gaan vanaf de datum van de ontvangstbevestiging, en ten laatste drie maanden na kennisgeving van het besluit van toekenning.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Nadat de opdracht is voltooid, hebt u drie maanden de tijd om de bewijsstukken naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen.
Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Ondernemingen die deze steun hebben aangevraagd, kunnen ook genieten van:

Terug naar boven