Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie coworking

Is uw onderneming nog geen 2 jaar oud? Wilt u over een professioneel uitgeruste werkruimte kunnen beschikken? Ontvang een premie van maximaal 1.500 euro voor uw abonnement op een door het gewest erkende coworkingruimte.

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

U leidt een micro-onderneming die nog geen twee jaar is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, actief in een van de in aanmerking komende activiteitssectoren

Om in aanmerking te komen voor deze premie gelden bovendien de volgende voorwaarden. Uw bedrijf:

 • moet een economisch en handelsoogmerk hebben en mag niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • heeft geen 300.000 euro aan de-minimissteun ontvangen in de voorbije drie jaar, 
 • moet een aanvraag indienen voor een abonnement voor minstens halftijds gebruik van een erkende coworkingruimte die beantwoordt aan de voorwaarden ervan, en 
 • moeten maximaal 10 werknemers hebben

Raadpleeg de kaart en de lijst van erkende coworking ruimtes

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

 

Welke voorwaarden? 

U moet een overeenkomst afsluiten met een erkende coworkingruimte voor minstens een halftijds gebruik. 

De overeenkomst treedt uiterlijk drie maanden na de kennisgeving van de toekenning in werking en de begunstigde schrijft uiterlijk vier maanden na de kennisgeving van de toekenning zijn vestigingseenheid in op het adres van de erkende coworkingruimte die op de overeenkomst staat vermeld. 

Welke tegemoetkoming? 

 • De coworkingpremie dekt 80% van 12 maanden huur en bedraagt maximaal 1.500 euro. 
 • De minimale premie bedraagt 500 euro per aanvraag. 
 • U kunt slechts één coworkingpremie per ondernemingsnummer per jaar ontvangen.

Houd rekening met de deadlines! 

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Uiterlijk drie maanden na ondertekening van de overeenkomst dient u uw aanvraag in via MijnBEW, met  

  • Rekeninguittreksel
  • Overeenkomst met de coworkingruimte
  • Mandaat van de tussenpersoon (indien van toepassing)

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag of nadat de termijn om uw dossier te vervolledigen verstreken is, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie meedelen, telkens via MijnBEW.

Wanneer wordt de premie betaald? 

U hebt 18 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Nadat u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk. 

Vraag de premie Coworking aan!

  Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Ontdek ook onze andere premies:

Terug naar boven