Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Opleidingspremie

Wilt u uw vaardigheden of die van uw medewerkers versterken om de werking of het concurrentievermogen van uw bedrijf te verbeteren? Geniet dan van een premie voor opleiding of training! U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen. 

prime formation

Wie kan deze premie ontvangen?

De ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voor welk project?

U kunt een premie ontvangen ter financiering van een deel van de opleidingskosten van elk personeelslid van uw onderneming, met uitzondering van uitzendkrachten en jobstudenten.

Deze opleiding moet:

 • de verbetering van de werking of de economische ontwikkeling van uw onderneming beogen
 • maximum 6 maanden duren 
 • een uitzonderlijk of dringend karakter hebben.

Worden uitgesloten:

 • de opleiding die betrekking hebben op de normale dagelijkse werking van uw onderneming 
 • de opleidingen die betrekking hebben op een investering
 • de opleidingen die betrekking hebben op medische praktijken
 • de opleidingen die gevolgd worden om te voldoen aan bindende opleidingsnormen
 • conferenties en seminaries

De opleider:

 • moet als kernactiviteit het aanbieden van opleidingen hebben, zoals bedoeld in NACE code 85
 • oefent sinds ten minste twee jaar zijn opleidingsactiviteiten uit
 • is onafhankelijk van de onderneming
 • heeft sinds twee jaar geen subsidieerde opleiding meer gegeven voor uw bedrijf

 

Hoe de tussenkomst berekenen?

Tegemoetkoming  
Premiepercentage voor het inschrijvingsgeld en de kosten voor het geschreven lesmateriaal

Taal-, management-, marketing-, technische,  juridische, enz. opleidingen

 • 40% (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 50% (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 60% (als aan 2 of meer van de onderstaande criteria is voldaan)

Opleiding met betrekking tot de circulaire economie:

 • 60% voor middelgrote onderneming
 • 70% voor micro- of kleine onderneming

Maximumpercentage van de premie, alle staatssteun samen voor dezelfde uitgaven

Micro- of kleine onderneming: 70%

Middelgrote onderneming: 60%

Maximale tussenkomst van de opleidingspremie 

Micro- of kleine onderneming: 10.000 €/kalenderjaar

Middelgrote onderneming: 15.000 €/kalenderjaar

Minimale tussenkomst per opleiding/aanvraag 500 €
Maximaal aantal premies 5 gesubidieerde opleidingen per kalenderjaar

Criteria

 • Uw onderneming is sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • Uw onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag.

  Vraag uw "erkenning sociale onderneming”       aan.

   

 • Uw onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier).

  Vraag uw "erkenning circulaire economie"      minstens drie maanden vóór uw premie-aanvraag aan.

 • Uw hoofdactiviteit valt onder één van de volgende sectoren:

  • de industrie en de ambachten (codes NACE-BEL 10.110 tot 33.200 en 95)
  • het milieubeheer (codes NACE-BEL 37.000 tot 39.000)
  • de horeca en het toerisme (codes NACE-BEL 55.100 tot 56.309 en 79)
  • de kleinhandel (codes NACE-BEL 47.111 tot 47.990)
  • de renovatie van gebouwen: installatie- en voltooiingswerken (codes NACE-BEL 43.211 tot 43.999)
  • de informatie- en communicatietechnologieën (TIC) (codes NACE-BEL 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
  • het onderzoek en de ontwikkeling (codes NACE-BEL 72.110 tot 72.200).

De opleidingspremie aanvragen

Fase 1 : Vóór de opleiding

Vul het formulier in en stuur het ten laatste één maand voor de aanvang van de opleiding door. U moet verschillende bijlagen bij uw formulier voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen de 15 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw dossier. 

Fase 2 : Start van de opleiding

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Nadat de opdleiding is voltooid, hebt u drie maanden de tijd om de bewijsstukken (factuur en betalingsbewijs) naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen.
Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven