Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Attesten en documenten

Om uw logies te registreren, moet u onder andere beschikken over een brandveiligheidsattest en een conformiteitsattest inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

A) Brandveiligheidsattest of vereenvoudigd controleattest

Uw woning moet de brandveiligheidsnormen naleven.

Om dit aan te tonen, moet u een attest verkrijgen bij de burgemeester van de gemeente waar het logies gelegen is. Om de vijf jaar moet het attest worden hernieuwd.

Afhankelijk van het soort overwogen exploitatie moet u een vereenvoudigd controleattest of een brandveiligheidsattest aanvragen.

a) U wenst een hotel, een aparthotel, een verblijfscentrum voor sociaal toerisme of een kampeerterrein uit te baten

Een brandveiligheidsattest aanvragen

b) U wenst u een logies bij de bewoner, een gemeubileerde vakantiewoning of een toerismeverblijf uit te baten

 • Aan hoeveel personen kan uw inrichting of uw gebouw (indien er ook andere toeristenverblijven gelegen zijn) onderdak bieden? Wat is de 'samengetelde maximumcapaciteit' van uw inrichting?

  • De maximale capaciteit is het aantal personen voor wie de inrichting is bedoeld, vermeerderd met het aantal toeristen dat kan overnachten in logeerbedden.
  • De samengetelde capaciteit is de optelsom van de maximumcapaciteiten van de toeristische logiezen gelegen in eenzelfde gebouw.

  De maximale samengetelde capaciteit bedraagt tien of meer personen:

  Een brandveiligheidsattest aanvragen

  De maximale samengetelde capaciteit bedraagt minder dan 10 personen:

  Een vereenvoudigd controleattest aanvragen

B) Stedenbouwkundig attest

De overwogen activiteit moet beantwoorden aan de bestemming van het gebouw zoals ze vermeld staat in de stedenbouwkundige vergunning of in de geldende bestemmingsplannen.

De naleving van de normen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde wordt vastgesteld door een attest dat u moet aanvragen bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar uw logies gevestigd is.

Het formulier voor het 'stedenbouwkundig attest' downloaden

Zie de contactgegevens van de stedenbouwkundige dienst van de gemeente.

Na analyse van uw dossier zal de gemeente u het attest bezorgen of weigeren.

C) Schriftelijke akkoord van de mede-eigenaars

Indien het gebouw een mede-eigendom is, het schriftelijke akkoord van de algemene vergadering van de mede-eigenaars vragen. Met dit schriftelijke akkoord dat moet worden gegeven, wordt ingestemd met de exploitatie van een toeristenverblijf in het gebouw.

D) Als de exploitant een rechtspersoon is : check de statuten

Het toeristisch logies moet zijn voornaamste of een bijkomende maatschappelijke doelstelling vormen.

Terug naar boven