Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Brandveiligheidsattest

Het brandveiligheidsattest bevestigt dat uw toeristenverblijf voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen voor toeristische logiezen. Deze veiligheidsnormen gelden niet enkel binnenskamers, maar ook voor ingangen en toegangen, trappen binnen en buiten, technische lokalen, parkeerruimten alsook voor elektrische, verwarmings- en verlichtingsinstallaties, enz.

Aanvraag voor een brandveiligheidsattest

Vraag uw attest of attesten via aangetekend schrijven en met het volgende formulier aan bij de burgemeester van de gemeente waar het toeristenverblijf gelegen is.

Aanvraagformulier voor een brandveiligheidsattest (.pdf)

Bij dit formulier mag u een brief voegen. De voorbeeldbrief voor de aanvraag van een brandveiligheidsattest downloaden (.pdf).

Opmerking: Voor elke in uw vestiging uitgebate categorie toeristenverblijf moet u een aanvraag voor een brandveiligheidsattest indienen. Deze aanvragen worden tezamen bestudeerd.

Na uw aanvraag zal de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bezoek brengen aan uw toeristenverblijf. De dienst stelt een rapport op voor de burgemeester van de gemeente waar het toeristenverblijf is gelegen. Op basis van dit advies zal de burgemeester u het attest bezorgen of weigeren.

Indien de behandeling van uw aanvraag door de gemeente leidt tot een weigering van het brandveiligheidsattest, kunt u een bezwaar indienen (.pdf). De burgemeester zal deze beroepsmogelijkheden eveneens vermelden.

Hernieuwing van het brandveiligheidsattest

U moet de hernieuwing van uw attest aanvragen. U volgt daartoe dezelfde procedure:

 • om de vijf jaar;
 • zodra het gebouw of zijn uitrusting aanpassingen hebben ondergaan die de brandveiligheid ervan in het gedrang kunnen brengen:
  • de inrichting van nieuwe ruimtes voor de toeristen, zoals kamers, vergaderzalen, keukens, salons;
  • de wijziging of reorganisatie van de evacuatiewegen;
  • ruwbouwwerken voor de installatie van een personen- of goederenlift;
  • elke verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist ...
 • Houd een bewijs bij van uw aanvraag bij de gemeente (kopie van de aangetekende verzending, ...).

Denk eraan de hernieuwing van uw attest te vragen zes maanden alvorens het vervalt.

Meer weten over de na te leven brandveiligheidsnormen

Terug naar boven