Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Andere voorwaarden

Om de registratie van een toeristische accommodatie te verkrijgen en deze te kunnen (blijven) exploiteren, moet aan een aantal praktische voorwaarden worden voldaan.

De door de exploitant te vervullen voorwaarden naleven

  1. De exploitant moet een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn (met om het even welke rechtsvorm).
    Toeristenverblijven moeten het sociaal oogmerk van de onderneming vormen, in hoofdzaak of als bijzaak.
  2. De exploitant moet over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering beschikken voor schade veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelden.
  3. De exploitant – of indien deze een rechtspersoon is, de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer – mag niet veroordeeld zijn voor bepaalde misdaden en wanbedrijven tegen personen, noch voor zedenfeiten, noch voor inbreuken op andermans eigendom (diefstal, oplichting, ...).

De voorwaarden in verband met toeristenverblijven naleven

Het toeristenverblijf moet:

  1. hygiënisch en goed onderhouden zijn.
  2. beantwoorden aan de stedenbouwkundige en veiligheidsnormen (attesten) en geregistreerd zijn bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
  3. voldoen aan de categoriespecifieke voorwaarden.

Doe het nodige opdat uw toekomstige toeristenverblijf zou voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Lees meer en laat uw logies registreren

Terug naar boven