Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Vereenvoudigd controleattest

Met het vereenvoudigde controleattest wordt bevestigd dat uw elektriciteitsinstallatie, verwarmingsinstallatie alsook uw gasinstallatie en -leidingen conform zijn.

Aanvraag voor een vereenvoudigd controleattest

Vraag dit via aangetekend schrijven aan bij de burgemeester van de gemeente waar het toeristenverblijf gelegen is.

Het aanvraagformulier voor een vereenvoudigd controleattest downloaden

Uw verzending moet het volgende omvatten: 

 1. het aanvraagformulier;
 2. de voor het betrokken toeristenverblijf door een erkende instelling verstrekte conformiteitsattesten inzake:
  • de elektrische installatie;
  • de verwarmingsinstallatie, met inbegrip van de schoorstenen en rookkanalen;
  • in voorkomend geval de gasinstallatie en -leidingen, met inbegrip van de hierop aangesloten toestellen.

Deze attesten mogen geen twee jaar oud zijn op het ogenblik van de aanvraag voor het vereenvoudigde controleattest en sinds de aflevering van deze attesten mag er geen enkele grote verbouwing hebben plaatsgevonden.

Bij uw documenten mag u een brief voegen. De voorbeeldbrief voor de aanvraag van een vereenvoudigd controleattest downloaden.

Houd een bewijs bij van uw aanvraag bij de gemeente (kopie van de aangetekende verzending, ...).

Na analyse van uw dossier zal de burgemeester u het attest bezorgen of weigeren.

Als de burgemeester uw aanvraag weigert, zal hij/zij de mogelijkheden vermelden om een bezwaar in te dienen.

Hernieuwing van een vereenvoudigd controleattest

U moet de hernieuwing van uw attest aanvragen. U volgt daartoe dezelfde procedure:

 • om de vijf jaar;
 • zodra de voorwaarden voor een vereenvoudigd controleattest niet langer vervuld zijn;
 • zodra het gebouw of zijn uitrusting aanpassingen hebben ondergaan die de brandveiligheid ervan in het gedrang kunnen brengen:
  • de inrichting van nieuwe ruimtes voor toeristen, zoals een kamer of een keuken;
  • elke verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist;
  • de installatie of aanpassing van gastoestellen en -leidingen en vaste lpg-tanks;
  • de installatie of aanpassing van afvoerkanalen voor de rookgassen van verwarmingstoestellen;
  • de installatie, aanpassing of uitbreiding van een elektriciteitsnetwerk, ...

Denk eraan de hernieuwing van uw attest te vragen zes maanden alvorens het vervalt.

Meer weten over de na te leven brandveiligheidsnormen

Lees meer en laat uw logies registreren

Terug naar boven