Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Hervorming van de toegang tot het beroep

Sinds 15 januari 2024 is het niet langer vereist een basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen, en vanaf 1 april 2024 valt de plicht om beroepsbekwaamheid aan te tonen voor bepaalde activiteiten ook weg.

Doelstellingen van de hervorming

Wat wil ze daarmee bereiken? Het oprichten van ondernemingen stimuleren, het ondernemerschap als vector voor emancipatie en integratie verdedigen, eerlijkere voorwaarden creëren voor Brusselse ondernemers en de positie van het Gewest als ondernemershub versterken.
Deze veranderingen gelden enkel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Maatregelen

In elk geval blijft de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen uiteraard verplicht. De volgende vereenvoudigingen zijn van toepassing:

Het schrappen van de verplichting om een basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen

Het is niet langer vereist een basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen om een ambachtelijke en handelsactiviteit op te starten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is de toegang tot ondernemerschap te vergemakkelijken. Deze wijziging is van toepassing sinds 15 januari 2024.

Afschaffing van de plicht om beroepsbekwaamheid aan te tonen voor vijf beroepen

Door de goedkeuring van de nieuwe regelgeving zijn de regels voor toegang tot het beroep niet langer van toepassing voor de volgende beroepen: slager-groothandelaar, textielreiniger-verver, pedicurespecialist, massagespecialist en tandtechnicus. Dat betekent dat het niet langer nodig is beroepsbekwaamheid aan te tonen om in die sectoren te ondernemen. 

Vereenvoudiging van de regels met betrekking tot de uitoefening en organisatie van rondreizende en kermisactiviteiten

Vergunningen om rondreizende en kermisactiviteiten uit te oefenen zijn vanaf 1 april niet langer vereist. 
Uitzonderingen: 

  • Voor rondreizende activiteiten uitgevoerd bij de consument thuis blijft een specifieke vergunning vereist. 
  • Kermisuitbaters moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om een standplaats op een kermis te krijgen en er een attractie te mogen uitbaten. Of ze voldoen aan deze voorwaarden checkt de betrokken gemeente.

Regels die van kracht blijven

We willen erop wijzen dat bepaalde voorwaarden bij deze hervorming van de toegang tot het beroep niet veranderen.
Alle ondernemingen moeten zich inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Om die inschrijving aan te vragen, richt u zich tot een erkend ondernemingsloket. We wijzen er ook op dat het voor sommige activiteiten nog steeds nodig zal zijn beroepsbekwaamheden aan te tonen.

De middelen om de vakbekwaamheid aan te tonen blijven dezelfde voor de in deze categorieën genoemde beroepen: Voeding, Bouw, Voertuigen, Persoonsverzorging. Het gaat om de volgende stappen:

  • een relevant diploma voorleggen (let op: erkenning van buitenlandse diploma's kan gebeuren aan de ondernemingsloketten. De examencommissie is niet bevoegd ter zake);
  • voldoende werkervaring aantonen bij het erkende ondernemingsloket;
  • slagen voor een examen dat wordt georganiseerd door de examencommissie.

Voor rondreizende activiteiten uitgevoerd bij de consument thuis is een specifieke vergunning vereist. Kermisuitbaters moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om een standplaats op een kermis te krijgen en er een attractie te mogen uitbaten. Of ze voldoen aan deze voorwaarden checkt de betrokken gemeente.

Terug naar boven