Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Hervorming van de toegang tot het beroep

Er zijn grote veranderingen aan de regelgeving aan de gang. Vanaf 15 januari 2024 zal de vereiste om de basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen naar alle waarschijnlijkheid worden afgeschaft en vanaf 1 april 2024 zouden er andere verlichtingen van de regelgeving in werking kunnen treden.

Doelstellingen van de hervorming

Wat wil ze daarmee bereiken? Het oprichten van ondernemingen stimuleren, het ondernemerschap als vector voor emancipatie en integratie verdedigen, eerlijkere voorwaarden creëren voor Brusselse ondernemers en de positie van het Gewest als ondernemershub versterken.
Deze veranderingen gelden enkel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Voorgestelde maatregelen

  Om die doelstellingen te bereiken wordt voorgesteld om:

  1. de verplichting om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen, af te schaffen;
  2. de verplichting om de beroepsbekwaamheden aan te tonen voor vijf beroepen af te schaffen. Het gaat om de volgende activiteiten: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, pedicure, masseur/masseuse en dentaaltechnicus.
  3. de regels inzake de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten te vereenvoudigen door de verplichte aanvraag voor vergunningen voor ambulante en kermisactiviteiten af te schaffen. De vergunning voor ambulante activiteiten bij consumenten thuis blijft wel gehandhaafd.

   Gevolgen van de hervormingen

   Dit betekent dat vanaf 15 januari 2024 de vereisten inzake de basiskennis bedrijfsbeheer niet langer verplicht zullen zijn om uw bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vestigen. Voor de uitoefening van bepaalde gereglementeerde beroepen (groothandelaar-slager, droogkuiser-verver, pedicure, massage, tandtechnicus, organisatie van ambulante en kermisactiviteiten) is het vanaf 1 april 2024 niet langer nodig de beroepsbekwaamheid aan zijn/haar ondernemingsloket te tonen. De aanvraag voor een vergunning om ambulante activiteiten bij de consument thuis te organiseren wordt echter behouden.
   De huidige voorwaarden blijven van kracht totdat de nieuwe regelgeving is aangenomen.

    Regels die van kracht blijven

    We willen erop wijzen dat bepaalde voorwaarden bij deze hervorming van de toegang tot het beroep niet zullen veranderen.

    Alle ondernemingen zullen zich nog steeds moeten inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

    Om die inschrijving aan te vragen, richt u zich tot een erkend ondernemingsloket. We wijzen er ook op dat het voor sommige activiteiten nog steeds nodig zal zijn beroepsbekwaamheden aan te tonen.

    De middelen om de vakbekwaamheid aan te tonen blijven dezelfde voor de in deze categorieën genoemde beroepen: Voeding, Bouw, Voertuigen, Persoonsverzorging. Het gaat om de volgende stappen:

    • een relevant diploma voorleggen (let op: erkenning van buitenlandse diploma's kan gebeuren aan de ondernemingsloketten. De examencommissie is niet bevoegd ter zake);
    • voldoende werkervaring aantonen bij het erkende ondernemingsloket;
    • slagen voor een examen dat wordt georganiseerd door de examencommissie.
    Terug naar boven