Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Voeding

Als bepaalde activiteiten worden geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen moet de beroepsbekwaamheid worden aangetoond. Daarnaast moet om sommige activiteiten uit te oefenen een toelating worden verkregen.

alimentation

Om de onderneming in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of er bijkomende activiteiten te registreren

Als een onderneming een van de hieronder opgesomde activiteiten wil laten registreren, moet de zaakvoerder ervan of iemand uit diens omgeving beroepsbekwaamheid aantonen. Op de volgende pagina’s wordt uitgelegd hoe deze bekwaamheden kunnen worden bewezen: 

Om bepaalde activiteiten uit te oefenen

Om de hieronder opgesomde activiteiten uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet men over een machtiging beschikken. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd aan welke voorwaarden en praktische modaliteiten moet worden voldaan:

Terug naar boven