Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

 Een vereenvoudiging van de toegang tot het beroep is gepland voor begin 2024. Meer info

Centrale Examencommissie

Moet u slagen in een examen voor de centrale examencommissie om toegang tot uw beroep te kunnen krijgen? Brussel Economie en Werkgelegenheid organiseert het examen basiskennis bedrijfsbeheer en de examens beroepsbekwaamheid.

Als u niet beschikt over een passend diploma noch over voldoende beroepservaring om uw basiskennis bedrijfsbeheer en/of uw beroepsbekwaamheid aan te tonen, kan u op basis van een succesvol afgelegd  examen in bedrijfsbeheer en/of beroepsbekwaamheid voor de centrale examencommissie uw onderneming oprichten.

Online examen of examen met fysieke aanwezigheid?

Naargelang het type examen vindt de proef naar keuze online of met fysieke aanwezigheid plaats.

Voor de examens met fysieke aanwezigheid is het adres:
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Iris Tower - 19de verdieping)
Sint-Lazarusplein 2 in 1035 Brussel

Examen bedrijfsbeheer of esthetiek

De examens basiskennis bedrijfsbeheer en de examens beroepsbekwaamheid in schoonheidsspecialist verlopen momenteel hetzij online, hetzij met fysieke aanwezigheid.

Examen pedicure of massage

De examens pedicure en massage vinden momenteel enkel online plaats.

Examen voor een andere beroepsbekwaamheid

De examens voor de andere beroepsbekwaamheden vinden enkel met fysieke aanwezigheid plaats (Sint-Lazarusplein 2). Ze bestaan uit een mondelinge proef of een schriftelijke proef of een combinatie van de twee.

Alle examens van de bouwsector bevatten een geïnformatiseerd gedeelte , dat administratieve kennis van de bouw heet. Dit gedeelte verschilt van het examen basiskennis bedrijfsbeheer.

Er bestaan geen praktische proeven voor de examens van de middenjury, enkel voor de examens van tandtechnicus en fietstechnicus.

Hoe inschrijven?

A) Voor alle examens, behalve voor het examen "kap(st)er"

  1. Klik op de knop hieronder om de datums te zien van de volgende examens.
  2. Alle georganiseerde examens worden weergegeven: eerst de online* examens, gevolgd door de examens met fysieke aanwezigheid.
  3. Selecteer het examen van uw keuze en klik op "volgende".
  4. Klik op "selecteer een datum".
  5. Als er datums vrij zijn, kiest u een datum naar keuze.**
  6. Vervolledig uw gegevens.
  7. Betaal de inschrijvingskost van 35 euro online en beëindig uw inschrijving.
  8. Zodra u deze betaling heeft gedaan, ontvangt u direct een bevestigingsmail van uw inschrijving. Indien u die mail niet ziet verschijnen in uw mailbox, ga dan naar "ongewenste mails".

* De online examens vinden enkel van maandag tot woensdag plaats (met 4 zittingen/dag).
** Als geen enkele datum verschijnt in stap 5, betekent dit dat de zittingen voor deze examens volzet zijn.

Wat moet ik doen als er geen datum beschikbaar is voor een online examen?
U kunt nagaan of er datums vrij zijn voor een examen met fysieke aanwezigheid (via de knop hieronder en vervolgens onder "Ter plaatse te doen") of op de 1ste vrijdag van de volgende maand opnieuw kijken naar datums om het examen online af te leggen. De datums voor online examens worden enkel op elke 1ste vrijdag van de maand toegevoegd.

Alle vragen kunt u stellen via examen.bew@gob.brussels. Alvast bedankt voor uw begrip.
 

De examendatums raadplegen

Uw inschrijving is uniek en persoonlijk. Ze kan niet aan een derde worden overgedragen. Ze is enkel geldig na ontvangst van de betaling. Het bedrag van 35 € is geldig voor één enkel examen en kan in geen enkel geval terugbetaald worden.
 

B) Voor het examen beroepsbekwaamheid "kap(st)er"

Stuur een e-mail naar examen.bew@gob.brussels voor meer informatie.
 

Hoe zich voorbereiden?

Examen bedrijfsbeheer

Er is een syllabus ter beschikking om u voor te bereiden op het examen basiskennis bedrijfsbeheer.

Syllabus kennis bedrijfsbeheer

Examens beroepsbekwaamheid

De diensten van de centrale examencommissie zijn niet bevoegd wat betreft de voorbereiding van de kandidaten op de examens. Ze bezorgen geen cursus, noch opleidingen of documentatie.

Om te weten over welke materie het examen zal gaan, raadpleegt u het corresponderende koninklijk besluit via de pagina "regelgeving".

Bij de betrokken federaties kan je meer inlichtingen krijgen.

Voor de bouwsector kunnen de publicaties van het Fonds voor de vakopleiding in het bouwbedrijf u helpen voor het theoretische deel van het examen. Voor het computergestuurde onderdeel met betrekking tot administratieve kennis is er een syllabus beschikbaar :

Syllabus administratieve kennis

Hoe verlopen de examens?

De specifieke regels voor elk examen worden u meegedeeld bij uw inschrijving via de online module.
Alle informatie in verband met het verloop van het examen vindt u in de officiële uitnodiging, die enkel via e-mail wordt verstuurd.

Meer informatie vindt u in het examenreglement.

Wanneer ontvangt u de resultaten?

Examens bedrijfsbeheer en examens schoonheidsspecialist/massage/pedicure

U kent uw resultaat op het einde van de proef. Als u geslaagd bent (minstens 50%) wordt het attest u uitsluitend via e-mail toegestuurd, de vrijdagnamiddag volgend op uw examen.

Examens over andere beroepsbekwaamheden

U ontvangt de resultaten via e-mail (kijk ook uw spam na), de vrijdag na de dag van uw examen.

Om te slagen voor het examen moet de kandidaat minstens 50% behalen op alle onderdelen (schriftelijk en/of mondeling + administratieve kennis voor de bouwsector). 

In geval u niet slaagt, kunt u opnieuw inschrijven, maar u kunt het examen pas afleggen na een termijn van drie maanden.

Terug naar boven