Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Opleidingspremie: project voor industriële omschakeling

Wenst u het productieproces van uw bestaande producten te wijzigen of nieuwe producten voort te brengen? Wenst u de competenties van uw werknemers te versterken om dit project te realiseren? Ontvang steun die tot 40% van de kosten voor hun opleiding in het kader van dit project dekt!

Wie kan deze steun ontvangen?

De onderneming die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft en die:

 • al minstens 10 jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • minstens 10 voltijdse werknemers tewerkstelt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (met uitzondering van uitzendkrachten en studenten)
 • actief is in welbepaalde productieve sectoren (industrie, voedingsproducten, productie van uitrustingen, afvalbeheer en bestrijding van milieuverontreiniging, bouw...)
 • beschikt over een kwalitatief omschakelingsplan met een opleidingsluik dat nodig is voor het welslagen van de omschakeling
 • geen onderneming in moeilijkheden is, noch een onderneming waartegen een procedure loopt voor terugvordering van een toegekende steun

Voor welk project?

U kunt steun ontvangen om een deel van de opleidingskosten voor uw personeelsleden te dekken.

De opleiding moet rechtstreeks bijdragen aan het industriële omschakelingsproject (dat wil zeggen een project dat de wijziging beoogt van de productieprocessen van bestaande producten of de productie van nieuwe producten).
Het mag hierbij gaan om interne of externe opleidingen.

Worden uitgesloten:

 • opleidingen die langer dan één jaar duren
 • opleidingen van uitzendkrachten of studenten
 • opleidingen verstrekt door een opleider die niet is gespecialiseerd in het betrokken domein
 • opleidingen die betrekking hebben op de dagelijkse, normale of regelmatige werking van de begunstigde onderneming
 • opleidingen gevolgd om te voldoen aan bindende opleidingsnormen
 • conferenties en seminars

Om voor de steun in aanmerking te komen, moet u beschikken over een omschakelingsplan, goedgekeurd door uw ondernemingsraad (indien er één is), dat het volgende omvat:

 • een markt- of technologische studie die de nood aan een omschakeling aantoont, verwezenlijkt door een externe consultant
 • een financieel plan
 • uitleg over de relevantie van de steun om het omschakelingsplan te verwezenlijken, met inbegrip van de eigen middelen van de begunstigde die zijn bestemd voor de omschakeling
 • uw opleidingsplan, met een uitleg over de manier waarop u samenwerkt met de opleidingsinstanties en over de organisatie van de opleidingen op maat en van de proeven voor de erkenning van de competenties

Voor welke uitgaven?

Deze steun dekt investeringen voor de organisatie van een opleiding, hetgeen wil zeggen:

 • de personeelskosten voor de opleiders, tegen een maximaal dagtarief van 900 euro per opleider
 • de personeelskosten van de deelnemers voor de uren dat ze deelnemen aan de opleiding, aan een uurtarief van maximaal 40 euro per deelnemer
 • de verplaatsingskosten van de opleiders en deelnemers De in aanmerking komende uitgaven bedragen minimaal 20 000 €.

Hoe wordt de steun berekend?

Tegemoetkoming 
Steuntarief
 • Micro-ondernemingen en kmo's: 40% van de in aanmerking komende uitgaven 
 • Grote ondernemingen: 30% van de in aanmerking komende uitgaven
Maximale steun, rekening houdend met alle andere staatssteun die betrekking heeft op dezelfde uitgaven
 • Kleine ondernemingen: de totale staatssteun bedraagt ten hoogste 70% van de in aanmerking komende uitgaven
 • Middelgrote ondernemingen: de totale staatssteun bedraagt ten hoogste 60% van de in aanmerking komende uitgaven
 • Grote ondernemingen: de totale staatssteun bedraagt ten hoogste 50% van de in aanmerking komende uitgaven
Maximale steun
 • 350 000 € per kalenderjaar
 • 500 000 € indien het omschakelingsproject betrekking heeft op een vestigingseenheid van de begunstigde die zich in een Ontwikkelingszone bevindt
Maximale steun, rekening houdend met alle andere staatssteun die betrekking heeft op dezelfde uitgavenDe totale staatssteun ontvangen voor hetzelfde opleidingsproject bedraagt maximaal 2 000 000 €.
Maximumaantal steunaanvragen1 gesubsidieerd opleidingsproject om de vijf jaar

De premie aanvragen

Stap 1: Voor het omschakelingsproject 

Voor de uitvoering van het omschakelingsproject (enkel de uitgaven die verband houden met de voorafgaande studies en plannen mogen hebben plaatsgevonden), vult u een eerste formulier in en verzendt u het. Bij het aanvraagformulier voor de steun moeten een aantal bijlagen gevoegd worden.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen een maand een ontvangstbevestiging van uw dossier sturen.

Hub.brussels levert aan Brussel Economie en Werkgelegenheid een niet-bindend advies over het project, gebaseerd op meerdere criteria ter beoordeling van de relevantie en kwaliteit van het project.

Binnen de maand na de ontvangst van het advies van hub.brussels deelt Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn beslissing tot voorafgaande toelating voor uw omschakeling mee.

Stap 2: Uitvoering van het omschakelingsproject

Vanaf de kennisgevingsdatum van de positieve beslissing heeft u vijftien maanden om:

 1. uw omschakelingsproject uit te voeren en te betalen
 2. het definitieve aanvraagformulier en de bijlagen (facturen en andere documenten) via uw MijnBEW-account te verzenden.

Stap 3: Betaling van de premie

 • Als de steun minder dan of gelijk is aan 25.000 euro: de betaling wordt in één schijf uitgevoerd.
 • Als het steunbedrag hoger is dan 25.000 euro en lager dan 100.000 euro: de betaling wordt in twee schijven uitgevoerd, verspreid over twee boekjaren.
 • Als de steun meer dan 100.000 euro bedraagt: de betaling wordt uitgevoerd in drie schijven, van achtereenvolgens 50, 30 en 20% van de steun, verspreid over drie boekjaren.
Terug naar boven