Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie voor de erkenning van competenties

U wilt het welzijn en de motivatie van uw werknemers verbeteren door hun informeel verworven competenties te erkennen? Ontvang een premie die tot 15.000 euro per jaar kan bedragen om proeven te organiseren om hun competenties te laten erkennen!

Wie kan deze premie ontvangen?

Elke onderneming (met uitzondering van de centra voor de erkenning van competenties) die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft en die actief is in bepaalde activiteitensectoren. Ondernemingen die geherstructureerd worden, zijn uitgesloten.

Voor welk project?

U kunt een premie verkrijgen om de organisatiekosten te dekken van proeven voor de erkenning van competenties. Wie kan er kandidaat zijn voor deze proeven?

  • De in een Brusselse vestigingseenheid van uw onderneming tewerkgestelde werknemers;
  • De in een Brusselse vestigingseenheid van een andere onderneming tewerkgestelde werknemers;
  • De als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven personen.

Om de premie te verkrijgen moet uw onderneming, met de hulp van een centrum voor de erkenning van competenties, een minimumaantal proeven per jaar organiseren:

  • micro of kleine onderneming: mimimaal 2 proeven per periode van 12 maanden;
  • middelgrote of grote onderneming: minimaal 10 proeven per periode van 12 maanden.

Minimaal één van de georganiseerde proeven moet door een van uw werknemers afgelegd worden. Het volstaat niet louter lokalen en voorzieningen ter beschikking te stellen.

Een laatste voorwaarde om een premie te kunnen ontvangen, is dat u vóór de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen enkele vorm van verbintenis (bijvoorbeeld: bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) mag zijn aangegaan m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  
Bedrag van de premie

€ 600 euro per proef over een periode van twaalf maanden

Maximum

Een maximale tegemoetkoming van 15.000 euro per kalenderjaar

De premie aanvragen

Stap 1: Aanvraag van de premie

Vul het formulier (binnenkort beschikbaar) in en verzend het uiterlijk 15 maanden na de datum van de eerste proef. Bij uw formulier moet u een aantal bijlagen voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen drie maanden een ontvangstbericht van uw dossier sturen.

Stap 2: Betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven