Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Cairgo bike-premie

Alternatief, niet-vervuilend en zuinig: de bakfiets (of fietskar) is een innovatief bedrijfsvoertuig! Ontvang in het kader van het Cairgo Bike-project een premie tot € 4.000 voor de aankoop van een bakfiets of fietskar om naar uw klanten te gaan of leveringen uit te voeren en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit in Brussel!

En als u nu eens zou overstappen naar een bakfiets?

Doe de test en ontdek hoe ver u staat met uw overstap.

Wie kan de premie ontvangen?

⚠️ Wijziging van het reglement

Vanaf 1 april 2022 werd het reglement van de Cairgo Bike-premie herzien om  voorrang te geven aan sectoren waarin het vaakst materiaal wordt vervoerd dat rechtstreeks verband houdt met de beroepsactiviteiten van ondernemingen.

De onderneming investeert immers in een bakfiets of fietskar die voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.

Deze premie is bedoeld voor zelfstandigen en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen:

*Indien uw onderneming BTW-plichtig is, moet de activiteit waarvoor u de premie aanvraagt overeenstemmen met één van de NACE-codes opgenomen in de lijst van in aanmerking komende sectoren.

*Indien uw onderneming niet BTW-plichtig is, zal de analyse worden verricht op basis van de NACE-code die gekoppeld is aan uw vestigingseenheid in rechtstreeks verband met uw activiteit.

Controleer of uw onderneming deel uitmaakt van de sectoren die voor de premie in aanmerking komen

Welke uitgaven geven recht op een premie?

De gesubsidieerde bakfiets of fietskar moet voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. 

Uitsluitend uitrusting die een noodzakelijke band heeft met de activiteiten van de onderneming en waarvan de aankoop gebeurde met het oog op een effectieve exploitatie door de onderneming in het Brussels Gewest, komt in aanmerking. Tweedehands en gehuurd materiaal geven geen recht op de premie. Het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven moet ten minste 1.000 euro per aanvraag bedragen.

Bakfiets

De bakfiets is ontworpen voor het vervoer van zware vracht: minimumlaadvermogen van 100 kg. Als het om een elektrisch model gaat, moet de elektrische hulpmotor een maximaal vermogen van 250W hebben waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bakfiets een maximumsnelheid van 25 km/h bereikt.

Fietskar

Fietskarren voor bedrijfsfietsen voor goederenvervoer komen in aanmerking (minimumlaadvermogen van 50 kg). Fietskarren voor het vervoer van dieren of personen komen niet in aanmerking.

⚠️Belangrijk

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat deze premie niet automatisch wordt toegekend en steeds het voorwerp uitmaakt van een opportuniteitsanalyse.  De aankoop van een bakfiets moet effectief noodzakelijk zijn, met andere woorden het volume, het gewicht of de aard van de te vervoeren goederen moeten zo zijn dat het vervoer ervan niet mogelijk is met een gewone fiets en dat het gebruik van een bakfiets dus noodzakelijk is. Een ander criterium voor analyse is de gebruiksfrequentie van de bakfiets.

In het aanvraagformulier moet u het gebruik van de bakfiets in het kader van uw beroepsactiviteit rechtvaardigen, rekening houdend met de hierboven vermelde analysecriteria. Foto’s van de te vervoeren goederen zijn welkom.

Hoeveel bedraagt de premie?

Tegemoetkoming  
Premiepercentage
 • 50 % van de aankoopprijs excl. btw
 • 70% van de aankoopprijs excl. btw, als u zich in een van de volgende situaties bevindt:
  • U bent laureaat van de projectoproep Be Circular of Good Food (editie 2021 of vroeger)
  • uw onderneming vervangt een licht bedrijfsvoertuig van categorie N1, ingeschreven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sedert minstens 1 jaar op de datum van      ontvangst van de premie-aanvraag.
Plafond

€ 4.000 per bakfiets

€ 2.000 per fietskar

Elke onderneming die actief is binnen de toegelaten sectoren heeft recht op maximaal € 12.000 steun per kalenderjaar en gecumuleerde steun van € 20.000 gedurende de looptijd van het Cairgo Bike-project.

Als uw onderneming een bakfiets en een fietskar koopt, heeft u recht op twee premies.

De premies worden toegekend binnen de grenzen van de beschikbare budgetten.

  • Geschikt voor vele activiteiten: voor relatief korte, opeenvolgende trajecten is dit het ideale vervoermiddel voor uw verplaatsingen. Denk maar aan personeel uit de bouwsector, technici-pechverhelpers, bezorgers, schoonmaakbedrijven, gezondheidswerkers, handelaars en vele anderen. Er is geen rijbewijs voor nodig.
  • Zuinig: brengt in tegenstelling tot een klassiek bedrijfsvoertuig geen brandstofkosten met zich mee.
  • Snel: vermijdt files, heeft geen parking nodig, kan in bepaalde voetgangerszones worden gebruikt.
  • Mobiele reclame: de bakfiets is een bijna volledig gratis en doeltreffend reclamemiddel voor uw onderneming.
  • Gezonde en duurzame keuze: de bakfiets is niet enkel goed voor de gezondheid, maar zorgt ook voor minder vervuiling in de stad en bevordert de ecologische transitie van ons Gewest, dat een lage-emissiezone (LEZ) is geworden.
 • Denk aan de dienst na verkoop, en koop dus lokaal!
  Ontdek de lijst met fietshandelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Wenst u begeleid te worden bij de keuze van een bakfiets en/of fietskar die voldoet aan uw behoeften en aan de voorwaarden voor de cAIRgo-bikepremie? Neem dan contact op met Urbike via cairgo@urbike.be.

Hoe kan u de premie aanvragen?

Stap 1: Premieaanvraag

Vul het aanvraagformulier in. Bij uw aanvraag moet u meerdere bijlagen voegen, waaronder de bestelbon.

Opgelet: de bestelbon moet ondertekend zijn en moet ten vroegste op 23/07/2021 gedateerd zijn. De bestelbon moet de volgende gegevens bevatten:

 • de volledige gegevens van de fietshandelaar;
 • het merk en de referentie van het materiaal;
 • de vermelding van het minimumlaadvermogen;
 • het bedrag excl. btw opgesplitst per kostenpost;
 • de geplande leveringsdatum.

Aanvraagformulier

Uw premieaanvraag moet via het email cairgobikepremie@gob.brussels worden ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een enkele bakfiets of een enkele fietskar. Een onderneming mag meerdere aanvragen indienen.

Stap 2: Betaling van de premie

De uitbetaling van het bedrag van de premie gebeurt op vertoon en verzending van verschillende bewijsstukken (facturen, betalingsbewijs, enz.).

NB: Uw bewijsstukken moeten uiterlijk op 1 mei 2023 via het email primecairgobike@sprb.brussels worden ingediend.

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit.

NB : Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, via het Urban Innovative Action Initiative, en door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Terug naar boven