Overslaan en naar de inhoud gaan
Skip and go to main content
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Activiteitenverslag

Elk jaar vóór 30 juni moeten de uitzendbureaus en de andere particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling aan Brussel Economie en Werkgelegenheid een activiteitenverslag bezorgen dat betrekking heeft op hun activiteiten in het voorgaande kalenderjaar.

Formulier voor het activiteitenverslag

Dit is een interactief pdf-formulier: afhankelijk van uw antwoorden zullen sommige pagina's van de vragenlijst al dan niet verschijnen. Download het formulier, vul het in op het scherm en sla het op. 
Om het formulier te kunnen invullen dient u over een recente versie van het programma Adobe Acrobat Reader te beschikken. Downloaden van de laatste versie van Adobe Reader. Indien u gebruik maakt van een Macintosh, dient u het bestand eveneens te openen met Adobe Reader (en niet met de PDF-lezer van Mac).

Download het formulier voor het activiteitenverslag

Om u te helpen het formulier in te vullen, raadpleeg de rubriek vaak gestelde vragen over het activiteitenverslag.

Bijlagen bij het activiteitenverslag

In sommige gevallen (zie formulier) moet u bijlagen toevoegen aan het formulier.

Bezorgen van het activiteitenverslag

Het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier met bijlagen moet vóór 30 juni opgestuurd worden, elektronisch of per post, naar het adres dat in het formulier vermeld staat.

Niet ontvankelijk

  • Een laattijdig ingediend verslag
  • Een niet ondertekend verslag
  • Een onvolledig ingevuld verslag
Terug naar boven