Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Wijzigingen binnen het bureau

Het bureau moet bepaalde interne wijzigingen aangeven binnen een vastgelegde termijn.

De volgende wijzigingen moeten per brief of e-mail gemeld worden aan de directie Werkgelegenheidsbeleid, met bijhorende termijnen vanaf de datum van de wijziging:

  • De stopzetting van uw activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet binnen de 10 werkdagen worden aangegeven voor de uitzendbureaus en binnen de 30 werkdagen voor de andere types private tewerkstellingsagentschappen.
  • De uitzendbureaus moeten binnen de 20 werkdagen elke verandering signaleren die een mogelijke invloed kan hebben op de erkenning (verandering van de juridische vorm, de samenstelling van de beheersorganen, het kapitaal van de onderneming, enz.).
  • Elke type private tewerkstellingsagentschap binnen de 30 werkdagen een fusie, transformatie of opdeling melden.

Bij fusie, opslorping, splitsing, enz. van het particuliere bureau voor arbeidsbemiddeling, is een bijzondere procedure van toepassing om de erkenning te behouden of over te dragen. Contacteer de directie Werkgelegenheidsbeleid voor meer inlichtingen.

Terug naar boven