Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Erkenning van opleidingen

Wenst u dat uw opleidingen recht zouden geven op betaald educatief verlof? Voor sommige opleidingen dient u een erkenningsaanvraag in te dienen.

Bepaalde categorieën opleidingen zijn automatisch erkend door de wetgeving inzake betaald educatief verlof (zie punten 1 tot 8 van de lijst met beroepsopleidingen die recht geven op betaald educatief verlof). Voor deze opleidingen dienen er geen voorafgaande formaliteiten vervuld te worden. Voor de andere opleidingen moet er een erkenningsaanvraagformulier ingediend worden.

Voor de andere opleidingen moet er een erkenningsaanvraagformulier ingediend worden.

Opleidingen die geen deel uitmaken van de automatisch erkende categorieën

Voor opleidingen die geen deel uitmaken van de categorieën die voorzien zijn in de wetgeving voor betaald educatief verlof kan het programma ter erkenning voorgelegd worden aan de erkenningscommissie, die daartoe bij Brupartners (de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) opgericht werd. Om een erkenning aan te vragen, vult de organisator van de opleiding een aanvraagformulier in en zendt dit, samen met het programma van de opleiding, per e-mail naar bev-commissie@gob.brussels twee maanden voor aanvang van de opleiding.

Data van de komende commissies

21/03/2024, 18/04/2024, 16/05/2024, 20/06/2024, 
11/07/2024, 19/09/2024, 17/10/2024, 21/11/2024, 12/12/2024.

Uiterste datum voor het indienen van de volledige dossiers

  • Erkenningscommissie van 21/03/2024 : dossiers ingediend vóór 03/03/2024
  • Erkenningscommissie van 18/04/2024 : dossiers ingediend vóór 31/03/2024
  • Erkenningscommissie van 16/05/2024 : dossiers ingediend vóór 28/04/2024
  • Erkenningscommissie van 20/06/2024 : dossiers ingediend vóór 02/06/2024
  • Erkenningscommissie van 11/07/2024 : dossiers ingediend vóór 23/06/2024
  • Erkenningscommissie van 19/09/2024 : dossiers ingediend vóór 01/09/2024
  • Erkenningscommissie van 17/10/2024 : dossiers ingediend vóór 29/09/2024
  • Erkenningscommissie van 21/11/2024 : dossiers ingediend vóór 03/11/2024
  • Erkenningscommissie van 12/12/2024 : dossiers ingediend vóór 24/11/2024

Aanvraagformulier erkenning door de erkenningscommissie (.pdf) 

Let op: Cursussen die goedgekeurd zijn door de erkenningscommissie krijgen een erkenningsnummer voor een beperkte periode. Om een goedkeuring te verlengen, moeten het aanvraagformulier (in de link hierboven) en het evaluatieverslag naar hetzelfde adres worden gestuurd.

Evaluatieverslag (.pdf) 

Opleidingen georganiseerd voor een activiteitensector

Opleidingen die per bedrijfstak georganiseerd worden kunnen door het paritair comité (federale beslissing) goedgekeurd worden. Daartoe zendt de organisator van de opleiding het programma van de opleiding en het gepaste aanvraagformulier naar de voorzitter van het bevoegde paritair comité: bev@werk.belgie.be

Het adres bev-commissie@gob.brussels behandelt geen aanvragen voor federale erkenning. Voor alle vragen over een aanvraag tot erkenning door een bevoegde gemengde commissie, kunt u contact opnemen met de federale overheid op het volgende adres: bev@werk.belgië.be.

Sector van de metaal, machine en elektrische bouw
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “PC 111" (.docx) en het opleidingsprogramma op.

Gezondheidsdiensten
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “PC 330" (.docx) en het opleidingsprogramma op.

Non-profitsector
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “PC 337" (.docx) en het opleidingsprogramma op.   

Andere sectoren
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “andere PC" (.docx) en het opleidingsprogramma op.

Opleidingen die georganiseerd worden door een werknemersorganisatie, door een jeugd- of volwassenenorganisatie of door instellingen die door een werknemersorganisatie erkend zijn

De cursussen die worden georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties, door de jeugd- en volwassenenorganisaties en door de instellingen voor werknemersvorming opgericht binnen de representatieve werknemersorganisaties of door hen erkend komen automatisch in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Deze organisaties moeten toch het programma van de opleiding meedelen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid één maand voor de aanvang van de opleiding. Daartoe vullen ze het formulier in en sturen dit, samen met het programma van de opleiding, per e-mail naar bev-ao@gob.brussels.

Aanvraag automatisch erkende algemene opleidingen (.pdf)

Wijzigingen aan het programma of de data van de opleiding worden zo snel mogelijk meegedeeld aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Terug naar boven