Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Erkenning van opleidingen

Wenst u dat uw opleidingen recht zouden geven op betaald educatief verlof? Voor sommige opleidingen dient u een erkenningsaanvraag in te dienen.

Bepaalde categorieën opleidingen zijn automatisch erkend door de regelgeving inzake betaald educatief verlof (zie punten 1 tot 8 van de lijst met beroepsopleidingen die recht geven op betaald educatief verlof). Voor deze opleidingen dienen er geen voorafgaande formaliteiten vervuld te worden. Voor de andere opleidingen moet er een erkenningsaanvraagformulier ingediend worden.

Voor de andere opleidingen moet online een erkenningsaanvraagformulier ingediend worden.

⚠️Sinds het schooljaar 2023-2024 is de hervorming van het betaald educatief verlof van kracht. Dit houdt in dat de automatische erkenning wordt uitgebreid naar tal van opleidingsprogramma’s waar voordien een erkenning voor vereist was, bijvoorbeeld bachelors en masters in dagonderwijs, graduaten, bepaalde postgraduaten, enz. Controleer dus goed of uw opleidingsprogramma automatisch erkend is vooraleer u dit formulier invult en ons uw aanvraag bezorgt.

Indiening van een erkenningsaanvraag:

Vanaf 1 april 2024 zullen enkel nog digitale aanvragen - ingediend via het platform MijnBEW - worden behandeld. Aanvragen ingediend per e-mail via de adressen bev-commissie@gob.brussels en bev-ao@gob.brussels worden dan niet langer aanvaard.  

Niets is eenvoudiger dan online een erkenningsaanvraag in te dienen: het volstaat op onderstaande knop te klikken om toegang te krijgen tot MijnBEW en een account aan te maken op basis van de verschillende beschikbare authentificatiemiddelen.

Volg vervolgens de instructies van de interface op om uw aanvraag te vervolledigen:
1. Voer de trefwoorden “betaald educatief verlof” in om de betreffende formulieren te verkrijgen;
2. Kies formulier nr. 433 voor aanvragen bij de erkenningscommissie;
3. Kies formulier nr. 434 voor de opleidingen georganiseerd door vakbondsorganisaties, jeugd- en volwassenenorganisaties of instellingen die door een vakbondsorganisatie erkend zijn;
4. Kies van bij aanvang de taal voor de verwerking van uw aanvraag;
5. Voltooi alle stappen tot de ondertekening en verzending van uw volledig ingevulde aanvraag.

Raadpleeg onze FAQ voor bijkomende hulp. 

In geval van technische problemen met het platform MijnBEW neemt u contact op met de Helpdesk op het nummer 02/204.11.14 of via e-mail naar mijnbew@gob.brussels.

Online een erkenning aanvragen

De online erkenningsaanvraag

Opgelet: de ontvangstbevestiging, de kennisgeving van de beslissing en het modelattest worden rechtstreeks naar uw MijnBEW-account verstuurd.

 • Dien voor elk opleidingsprogramma een erkenningsaanvraag in. 
  Als eenzelfde opleidingsprogramma meerdere keren per jaar georganiseerd wordt, volstaat één enkele erkenningsaanvraag ;
 • U ontvangt een e-mailbericht in elke fase van de verwerking van uw aanvraag door het bestuur en/of wanneer een actie van uw kant vereist is. 
  Geef een geldig e-mailadres op en controleer regelmatig uw map met ongewenste e-mails of spam voor het geval uw internetprovider meldingen van Brussel Economie en Werkgelegenheid zou blokkeren. Laat het ons ook weten als de gegevens van de contactpersoon voor uw dossier veranderd zouden zijn;
 • Bij een gunstige beslissing van de erkenningscommissie ontvangt u in uw account het te gebruiken modelattest dat aan de deelnemers moet worden bezorgd die gebruik willen maken van betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wijzig het formaat van het attest in een niet-wijzigbare versie (bvb. pdf-formaat) als u de ingevulde inschrijvingsbewijzen en de aanwezigheidsattesten via e-mail naar de deelnemers verstuurt.

Opleidingen voorgelegd aan de erkenningscommissie

Het programma van de opleidingen die niet tot de categorieën behoren die automatisch worden erkend door de regelgeving inzake betaald educatief verlof kan worden erkend door de erkenningscommissie die daartoe is ingesteld bij Brupartners (de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Daartoe dient de organisator twee maanden voor de start van de opleiding zijn online aanvraag in via formulier n°433 van MijnBEW.

Data van de komende commissies en voor de indiening van de volledige dossiers:

 • Erkenningscommissie van 21/03/2024 : dossiers ingediend vóór 03/03/2024
 • Erkenningscommissie van 18/04/2024 : dossiers ingediend vóór 31/03/2024
 • Erkenningscommissie van 16/05/2024 : dossiers ingediend vóór 28/04/2024
 • Erkenningscommissie van 20/06/2024 : dossiers ingediend vóór 02/06/2024
 • Erkenningscommissie van 11/07/2024 : dossiers ingediend vóór 23/06/2024
 • Erkenningscommissie van 19/09/2024 : dossiers ingediend vóór 01/09/2024
 • Erkenningscommissie van 17/10/2024 : dossiers ingediend vóór 29/09/2024
 • Erkenningscommissie van 21/11/2024 : dossiers ingediend vóór 03/11/2024
 • Erkenningscommissie van 12/12/2024 : dossiers ingediend vóór 24/11/2024

Let op: Cursussen die goedgekeurd zijn door de erkenningscommissie krijgen een erkenningsnummer voor een beperkte periode

 • De instellingen voor hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) krijgen een erkenning die drie jaar geldig is, ongeacht of het een eerste aanvraag of een hernieuwing van de erkenning betreft;
 • Private opleidingsinstellingen (vzw’s, nv’s, cvba’s, enz.) krijgen een erkenning die één jaar geldig is wanneer het een eerste aanvraag betreft. 
  Als het om een hernieuwing van een erkenning gaat, behoudt de commissie zich het recht voor de geldigheidsduur van de erkenning tot maximaal drie jaar te verlengen, afhankelijk van de informatie die haar is bezorgd.
  De private opleidingsinstellingen worden verzocht volgende vragenlijst in te vullen en als bijlage toe te voegen aan hun hernieuwingsaanvraag: Bijkomende vragen in het kader van een erkenningshernieuwing (private opleidingsinstelling)

Opleidingen georganiseerd voor een activiteitensector

Opleidingen die per bedrijfstak georganiseerd worden kunnen door het paritair comité (federale beslissing) goedgekeurd worden. Daartoe zendt de organisator van de opleiding het programma van de opleiding en het gepaste aanvraagformulier naar de voorzitter van het bevoegde paritair comité: bev@werk.belgie.be

Het adres bev-commissie@gob.brussels behandelt geen aanvragen voor federale erkenning. Voor alle vragen over een aanvraag tot erkenning door een bevoegde gemengde commissie, kunt u contact opnemen met de federale overheid op het volgende adres: bev@werk.belgië.be.

Sector van de metaal, machine en elektrische bouw
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “PC 111" (.docx) en het opleidingsprogramma op.

Gezondheidsdiensten
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “PC 330" (.docx) en het opleidingsprogramma op.

Non-profitsector
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “PC 337" (.docx) en het opleidingsprogramma op.   

Andere sectoren
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “andere PC" (.docx) en het opleidingsprogramma op.

Opleidingen die georganiseerd worden door een vakbondsorganisatie, door een jeugd- of volwassenenorganisatie of door instellingen die door een vakbondsorganisatie erkend zijn

De cursussen die worden georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties, door de jeugd- en volwassenenorganisaties en door de instellingen voor werknemersvorming opgericht binnen de representatieve werknemersorganisaties of door hen erkend komen automatisch in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Deze organisaties moeten toch het programma van de opleiding meedelen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid één maand voor de aanvang van de opleiding. Daartoe vullen ze het online formuliern°434 in op het MijnBEW platform.

Wijzigingen aan het programma of de data van de opleiding worden zo snel mogelijk meegedeeld aan Brussel Economie en Werkgelegenheid per e-mail naar bev-ao@gob.brussels.

Terug naar boven