Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Erkenning van opleidingen

Wilt u dat uw opleidingen recht geven op betaald educatief verlof? Voor sommige opleidingen dient u een erkenningsaanvraag in te dienen.

Bepaalde categorieën opleidingen zijn automatisch erkend door de wetgeving inzake betaald educatief verlof (zie punten 1 tot 9 van de lijst met beroepsopleidingen die recht geven op betaald educatief verlof). Voor deze opleidingen dienen er geen voorafgaande formaliteiten vervuld te worden. Voor de andere opleidingen moet er een erkenningsaanvraagformulier ingediend worden.

Voor de andere opleidingen moet er een erkenningsaanvraagformulier ingediend worden.

Opleidingen die geen deel uitmaken van de automatisch erkende categorieën

Voor opleidingen die geen deel uitmaken van de categorieën die voorzien zijn in de wetgeving voor betaald educatief verlof kan het programma ter erkenning voorgelegd worden aan de erkenningscommissie, die daartoe bij Brupartners (de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) opgericht werd. Om een erkenning aan te vragen, vult de organisator van de opleiding een aanvraagformulier in en zendt dit, samen met het programma van de opleiding, per e-mail naar bev-commissie@gob.brussels.

Data van de komende commissies: 21/10/2021, 18/11/2021, 16/12/2021

Uiterste datum voor het indienen van de volledige dossiers:

  • Erkenningscommissie van 21/10/2021: 01/10/2021
  • Erkenningscommissie van 18/11/2021: 29/10/2021
  • Erkenningscommissie van 16/12/2021: 25/11/2021

Aanvraagformulier erkenning door de erkenningscommissie

Let op: Voor opleidingen die door de erkenningscommissie worden erkend dient jaarlijks na afloop van de opleiding een evaluatieverslag toegezonden te worden

Evaluatieverslag

Opleidingen georganiseerd voor een activiteitensector

Opleidingen die per bedrijfstak georganiseerd worden kunnen door het paritair comité goedgekeurd worden. Daartoe zendt de organisator van de opleiding het programma van de opleiding en het gepaste aanvraagformulier naar de voorzitter van het bevoegde paritair comité:

FOD WASO
Afdeling van de sociale bemiddeling
Paritair comité....
Ernest Blerotstraat, 1
1070 BRUSSEL

Gezondheidsdiensten
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “PC 330” en het opleidingsprogramma op.

Non-profitsector
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “PC 337” en het opleidingsprogramma op.   

Andre sectoren
Stuur het ingevulde formulier voor de erkenningsaanvraag “andere PC” en het opleidingsprogramma op.

Opleidingen die georganiseerd worden door een werknemersorganisatie, door een jeugd- of volwassenenorganisatie of door instellingen die door een werknemersorganisatie erkend zijn

De cursussen die worden georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties, door de jeugd- en volwassenenorganisaties en door de instellingen voor werknemersvorming opgericht binnen de representatieve werknemersorganisaties of door hen erkend komen automatisch in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Deze organisaties moeten toch het programma van de opleiding meedelen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid één maand voor de aanvang van de opleiding. Daartoe vullen ze het formulier in en sturen dit, samen met het programma van de opleiding, per e-mail naar bev-ao@gob.brussels.

Aanvraag automatisch erkende algemene opleidingen

Wijzigingen aan het programma of de data van de opleiding worden zo snel mogelijk meegedeeld aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Terug naar boven