Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Van de inschrijving van een gebruiker tot de vergoeding van prestaties

Iedere Brusselaar die is ingeschreven bij Sodexo kan dienstencheques bestellen en contact opnemen met een erkende onderneming die hij zelf kiest, voor de uitvoering van prestaties die zullen worden betaald met elektronische of papieren dienstencheques.

Hoe raken een Brusselse gebruiker en een dienstenchequebedrijf in de praktijk met elkaar in contact? Hoe gebeurt de betaling door middel van dienstencheques?

Vóór de prestaties

Een Brusselse gebruiker die wenst te genieten van buurtdiensten:

Het gebruik van elektronische dienstencheques vermijdt diefstal, beschadiging en verlies van dienstencheques.

Tijdens de prestaties

Indien de gebruiker gekozen heeft voor elektronische dienstencheques

De werknemer registreert de prestatie vanuit de woonst van de gebruiker, via een telefonische oproep of via de mobiele toepassing "Job Tracker by Sodexo".

De erkende onderneming valideert of wijzigt de prestaties elektronisch, binnen de 5 werkdagen te tellen vanaf de dag van de prestatie (de validering gebeurt automatisch indien de onderneming niet tussenkomt).

Vervolgens kan de gebruiker de prestaties elektronisch of telefonisch bevestigen of betwisten tussen de dag van de validering van de prestatie door de onderneming en de 9de werkdag na de datum van de prestatie (de bevestiging gebeurt automatisch indien de gebruiker niet tussenkomt).

Wat te doen in geval van wijziging van de invoer verricht door de werknemer of bij manuele invoer van de prestaties?

In dit geval moet de onderneming de gebruiker ervan op de hoogte brengen dat hij deze prestaties uitdrukkelijk moet bevestigen, vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn dienstencheques.

Indien de gebruiker gekozen heeft voor papieren dienstencheques

De gebruiker geeft aan de werknemer per gepresteerd arbeidsuur een behoorlijk ondergetekende en gedateerde dienstencheque (datum van prestatie).

De werknemer bezorgt de dienstencheques aan zijn werkgever, nadat hij zijn naam erop heeft gezet en ze eveneens heeft getekend.

De onderneming mag noch de gebruiker, noch de werknemer vertegenwoordigen om de dienstencheques te dateren en te tekenen.

Uitgiftebedrijf dienstencheques

SODEXO PASS BELGIUM nv is het uitgiftebedrijf dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is belast met de uitgifte van de elektronische dienstencheques, het afdrukken van de papieren dienstencheques, en de terugbetaling van de cheques. Sodexo is ook het dienstenbedrijf dat door de andere twee gewesten daarmee werd belast.

Terug naar boven