Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Contacts

Hebt u een of andere vraag betreffende dienstencheques? Raadpleeg dan de website of neem contact op met de onderneming of de bevoegde instelling.

Erkenning en verplichtingen van dienstenchequebedrijven

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Directie Werkgelegenheidsbeleid
Dienstencheques
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
E Contactformulier  
T 02/800.34.99

Opleidingsfonds dienstencheques

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Opleidingsfonds
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02/204.16.31
Opleidingsfonds dienstencheques

Geldigheid en terugbetaling van dienstencheques, verlies of diefstal van dienstencheques, elektronische dienstencheques

Sodexo Benefits & Rewards Services
Dienstencheques - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pleinlaan 15
1050 Brussel
T 02/401.31.60
www.dienstencheques.brussels

Werkomstandigheden en lonen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T 02/233.43.93
www.werk.Belgie.be

Rekrutering en gewestelijke tewerkstellingsbevorderende maatregelen

ACTIRIS

Anspachlaan 65
1000 Brussel
T 0800 42 42 of 02/505.79.15
www.actiris.be

Fiscale vragen

Federale Overheidsdienst Financiën

T 02/572.57.57
www.finances.belgium.be

Erkenning en verplichtingen van dienstenchequebedrijven in het Vlaamse en het Waalse Gewest

Ondernemingen (niet erkend op 1 januari 2016) die activiteiten in het kader van dienstencheques wensen uit te oefenen, moeten een erkenning krijgen van elk gewest waarin ze actief willen zijn. Een onderneming die haar activiteiten wenst uit te oefenen op het grondgebied van de drie gewesten, moet dus beschikken over een erkenning afgeleverd door elk van de drie gewesten.

Om activiteiten te verrichten in het Vlaams Gewest

Departement WSE
Afdeling Juridische dienst en Erkenningen - Dienst Dienstencheques en Uitzendkantoren
Ellipsgebouw – Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel
T 02/553.19.00
www.dienstencheques.vlaanderen.be

Om activiteiten te verrichten in het Waals Gewest

Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche
Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Direction des Emplois de Proximité
Place de la Wallonie n° 1 Bât. I - 5100 Jambes
T 081/33.43.36
www.wallonie.be

Terug naar boven