Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Activiteiten waarvoor een erkenning is vereist

Elk bedrijf dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalde prestaties in het kader van dienstencheques wenst te verrichten, moet een erkenning aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Prestaties

De diensten verleend in het kader van dienstencheques, moeten betrekking hebben op:

  • het schoonmaken van de verblijfplaats van de gebruiker van dienstencheques, eventueel gecombineerd met het lappen van de ramen;
  • het wassen en strijken ter plaatse uitgevoerd in de verblijfplaats van de gebruiker;
  • occasionele kleine naaiwerken ter plaatse uitgevoerd in de verblijfplaats van de gebruiker;
  • het bereiden van maaltijden ter plaatse uitgevoerd in de verblijfplaats van de gebruiker;
  • huishoudelijke boodschappen;
  • het strijken (eventuele transportkosten niet inbegrepen) uitgevoerd buiten de verblijfplaats van de gebruiker, in een lokaal van het dienstenchequebedrijf of thuis bij de dienstenchequewerknemer;
  • het begeleide vervoeren van personen met verminderde mobiliteit.

Met woonplaats wordt de hoofd- of secundaire woonplaats van de gebruiker bedoeld.

Deze diensten betreffen enkel privébehoeften en mogen dus niet aan beroepsactiviteiten zijn gelinkt (behalve voor het vervoer van personen met verminderde mobiliteit).
Geen enkel ander activiteit mag met dienstencheques worden betaald.

Meer informatie over de activiteiten die met dienstencheques mogen worden betaald, vindt u op www.dienstencheques.brussels.

Bent u niet zeker dat een bepaalde activiteit is toegelaten? Neem dan contact op met Brussel Economie en Werkgelegenheid.

U kunt de lijst van erkende ondernemingen ook raadplegen op www.dienstencheques.brussels.

Plaats van prestaties

Erkenning door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vereist voor het verlenen van diensten voor personen wiens hoofdverblijfplaats zich in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt. Het gaat om personen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van degenen die omwille van hun diplomatieke onschendbaarheid of bijzondere statuut zijn vrijgesteld van inschrijving in het bevolkingsregister.

Terug naar boven