Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie

Voor de niet-Europese ingezetene die de status van "langdurig ingezeten onderdaan" verworven hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie, hangt het soort aan te vragen vergunning af van de situatie van de werknemer en van de duur van de tewerkstelling in België.

Heeft de werknemer gewerkt of gaat hij werken in een knelpuntberoep?

De langdurig ingezetene in een andere lidstaat komt in België een knelpuntberoep uitoefenen gedurende meer dan 90 dagen.

(Art. 9,20 van het K.B. van 09/06/1999)

 

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De langdurig ingezetene in een andere lidstaat komt in België een knelpuntberoep uitoefenen gedurende maximum 90 dagen.

(Art. 9,20 van het K.B. van 09/06/1999)

 

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de drie maanden. Als de drie maanden overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.)

De langdurig ingezetene in een andere lidstaat heeft al twaalf maanden een knelpuntberoep uitgeoefend in België (daadwerkelijke en ononderbroken tewerkstelling).

(Art. 2,35 van het K.B. van 09/06/1999)

Vraag een gecombineerde vergunning aan "in het kader van een vrijstelling"

U verkeert in een andere situatie?

Regelgeving

Meer
Terug naar boven