Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Raadpleeg de lijst met nuttige contacten bij de federale overheid en bij de andere Gewesten

Werkgelegenheid en arbeidsreglementering

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tel.: +32(0)2 233 41 11
E-mail: informatie@werk.belgie.be
Web: www.werk.belgie.be

Zelfstandige beroepen

FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
Contact Center, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
Tel.: 0800 120 33 (gratis vanuit België)
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
Web: http://economie.fgov.be/ondernemingen

Toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:

FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken

Pachecolaan, 44 
1000 Brussel 
Tel. : 02/488.80.00 (ma di woe en vrijdag van 9u30 tot 12u en van 14u tot 15u, donderdag van 14u tot 16u) 
infodesk@ibz.fgov.be
https://dofi.ibz.be/nl

 

Toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Dienst vestiging en sociale zaken
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 501 81 11
Web: http://diplomatie.belgium.be

Arbeidsvergunning

Dienst Migratie en Arbeidsbemiddeling Vlaanderen
Albert II laan 35 bus 21 te1030 Brussel
Tel. : +32 (0)2 553 43 00
e-mail arbeidskaart@vlaanderen.be
Website : werk.belgie.be (NL)

Service public de Wallonie, Direction opérationnelle Economie, Emploi et Recherche, Département de l'Emploi et des Permis de Travail
Place de Wallonie, 1 à 5100 Jambes
Tél. : +32 (0)81 33 43 92 - +32 (0)81 33 43 38
e-mail : permisdetravail@spw.wallonie.be
Site web : emploi.wallonie.be

Terug naar boven