Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Gebruik van het digitale loket "Working in Belgium" :  van toepassing vanaf 01.02.2023

Aanvraag voor een vergunning van onbeperkte duur "in het kader van een vrijstelling"

Langdurig ingezetene na een daadwerkelijke en ononderbroken tewerkstelling van twaalf maanden in een knelpuntberoep

(art. 2,35 KB 09/06/1999)

 

Als u in aanmerking komt voor een vergunning van onbeperkte duur «  in het kader van een vrijstelling » :

  1. Bereid de nodige bijlagen (.pdf) voor
  2. Vul een aanvraag voor een gecombineerde vergunning in via het digitale loket "Working in Belgium"

In dat geval is het de niet-EU werknemer "als burger" die de aanvraag tot gecombineerde vergunning indient.

Een onbeperkte gecombineerde vergunning aanvragen

Wat is de procedure?

De weknemer dient via het éénloket “Working in Belgium” een aanvraag in. De werknemer inlogt als “burger” en vult een werkvergunningsaanvraag in in het kader van een gecombineerde vergunning van onbeperkte duur.  Het éénloket bepaalt welk gewest bevoegd is. Als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd blijkt, ontvangt Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag.

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven