Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag voor een vergunning van onbeperkte duur "in het kader van een vrijstelling"

Langdurig ingezetene na een daadwerkelijke en ononderbroken tewerkstelling van twaalf maanden in een knelpuntberoep

(art. 2,35 KB 09/06/1999)

 

  1. Formulier
     Aanvraagformulier tot vrijstelling van arbeidsvergunning van onbeperkte duur voor een langdurig in een ander EU-land verblijvende werknemer van vreemde nationaliteit, na een daadwerkelijke tewerkstelling van twaalf maanden
  2. Andere in te dienen documenten

In dat geval is het de buitenlandse onderdaan die de aanvraag tot gecombineerde vergunning indient.

Wat is de procedure?

De procedure neemt maximaal 90 dagen in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid volledig is en de afgifte van de arbeidskaart / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven