Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

De situatie van de werknemer of (kandidaat-) werknemer

Bent u vrijgesteld of moet u een toelating aanvragen? Moet u een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning aanvragen? Hoe?
Dat komt u te weten door hieronder de situatie van de werknemer of kandidaat-werknemer te kiezen.

Opmerking wat betreft een aanvraag van een gecombineerde vergunning: 

  • Als u een dienstverlener wenst (Belgische werkgever) of moet (buitenlandse werkgever) inschakelen om uw vergunningsaanvragen in te dienen:
    uw gemachtigde en uzelf moeten de procedure voor een volmacht volgen.
  • Voor alle aanvragen die een betalingsbewijs van de retributie moeten bevatten: 
    ga naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken voor meer informatie.
  • Het geven van een toelating tot arbeid door Brussel Economie en Werkgelegenheid leidt niet automatisch tot toekenning van een gecombineerde vergunning door de Dienst Vreemdelingenzaken. De toekenning van de gecombineerde vergunning door de Dienst Vreemdelingenzaken is onderworpen aan de voorwaarden van de artikels 61/25-1 en volgende van de wet van 15.12.1980.
  • Personen met een bijzondere verblijfsvergunning moeten bij het aanvragen van een gecombineerde vergunning het bewijs leveren dat zij afstand hebben gedaan van hun bevoorrechte status (certificaat van de dienst Protocol van Buitenlandse Zaken).

Kaderlid, leidinggevende, onderzoeker, hooggeschoold personeel, hoogleraar, tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming (ICT),...

Andere

Ander geval

Minimale bezoldiging

Ter herinnering: de bezoldiging van elke werknemer moet de Belgische regelgeving naleven (bijvoorbeeld het bevoegde paritair comité) en ze mag niet minder bedragen dan 2.070,48 € bruto per maand (cao nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad).

Regelgeving

Meer
Terug naar boven