Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Goed nieuws!  Voor vijf activiteitsdomeinen is het niet langer verplicht uw beroepsbekwaamheid aan te tonen voor het oprichten van een bedrijf. U hebt ook niet langer een vergunning nodig voor ambulante en kermisactiviteiten. Check of dit u aangaat.

Inschrijving bij de KBO en ondernemingsloketten

Uw onderneming inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een belangrijke fase in de opstart van uw activiteit in Brussel. U kunt terecht bij acht erkende ondernemingsloketten, die klaar staan om u te begeleiden bij dit proces en u te helpen uw ondernemingsnummer te verkrijgen.

Hoe inschrijven?

  1. Kies een erkend ondernemingsloket uit de onderstaande lijst.
  2. Bereid de documenten voor die u nodig hebt om te bewijzen dat  uw onderneming wettelijk bestaat.
  3. Het ondernemingsloket begeleidt u doorheen het inschrijvingsproces en bezorgt u uw ondernemingsnummer.

Contactgegevens van de erkende ondernemingsloketten

Contactgegevens 
ACERTA ONDERNEMINGSLOKET vzw

Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65 - 1020 Brussel

www.acerta.be

XERIUS ONDERNEMINGSLOKET vzwVesaliusstraat 31  - 1000 Brussel
www.xerius.be - online ondernemingsloket
EUNOMIA ASBLKolonel Bourgstraat 113 - 1140 Brussel
Adm. zetel: Oudenaardsesteenweg 7 - 9000 Gent
www.eunomia.be/nl
Group S ONDERNEMINGSLOKETUrsulinenstraat 2 - 1000 Brussel
www.groups.be
SECUREX ONDERNEMINGSLOKETTervurenlaan 43 - 1040 Brussel
www.securex.be
PARTENA ONDERNEMINGSLOKET vzwRavensteinstraat 36 - 1000 Brussel 
www.partena-professional.be - online ondernemingsloket
LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET vzwWillebroekkaai 37 - 1000 Brussel
www.liantis.be
U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET vzwKolonel Bourgstraat, 123-125 - 1140 Brussel
Louizalaan, 209 A - 1050 Brussel
www.ucm.be

Bezoek de website van de Federale Overheidsdienst Economie voor meer informatie over erkende ondernemingsloketten. Elk ondernemingsloket heeft meerdere erkende kantoren in het hele land:

Inschrijvingsrecht in de KBO

Het inschrijvingsrecht bedraagt 101 euro per vestigingseenheid voor:

  • de inschrijving van een inschrijvingsplichtige onderneming
  • de inschrijving van een bijkomende vestiging
  • de wijziging of schrapping

Beroep

Wanneer het ondernemingsloket uw aanvraag tot (wijziging van) de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen weigert, kan u tegen die beslissing in beroep gaan bij de Vestigingsraad binnen de dertig dagen na betekening van de weigeringsbeslissing door het loket.

Het beroep wordt ondertekend door de verzoeker en ingediend met een aangetekende brief gericht aan het volgende adres:

Brussel Economie en Werkgelegenheid - Dienst Economie, Vestigingsraad, Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

De Vestigingsraad is een administratief rechtscollege dat als volgt is samengesteld:

  • de voorzitter (een magistraat of advocaat);
  • twee bijzitters die de minister van Economie vertegenwoordigen;
  • een bijzitter die de middenstand vertegenwoordigt.

De griffier roept de partijen ten laatste 8 dagen voor de zitting op. De dossiers kunnen worden geraadpleegd door de personen die in beroep gaan of hun mandataris vanaf de oproeping voor de zitting. De Vestigingsraad mag alle maatregelen nemen om zich op de hoogte te stellen, onder andere het ondervragen van getuigen. De Vestigingsraad beraadslaagt met gesloten deuren, beslist met meerderheid van stemmen en deelt zijn beslissing mee binnen de 60 dagen na de indiening van het beroep.

Terug naar boven